resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: afspraken voor andere medewerkers registreren

Ons Agenda: afspraken voor andere medewerkers registreren

In dit artikel wordt stapsgewijs toegelicht hoe je een afspraak kunt registreren voor een andere medewerker in Ons Agenda.

Overzichtshandleidingen over Ons Agenda

Raadpleeg voor algemene en overzichtsinformatie de onderstaande overzichtshandleidingen over Ons Agenda:

Benodigde autorisaties

Uitleg over benodigde autorisaties is te vinden in Ons Agenda: autorisaties.

Relevante configuratie en overige aandachtspunten

Weekkaartprofiel-instellingen

Bij het omzetten van een afspraak in een registratie, kijkt Ons Agenda naar instellingen uit het weekkaartprofiel van de agenda-eigenaar waarvan afspraken omgezet worden. Zo bepaalt de deadline in het tijdvenster uit het weekkaartprofiel tot wanneer en hoever terug in de tijd er registraties aangemaakt mogen worden. Ook moet apart in het weekkaartprofiel ingesteld worden dat een medewerker mag registreren in een reeds gefiatteerde periode. Meer uitleg hierover is te vinden in Ons Agenda: configuratie onder het kopje Instellen wat een medewerker mag registreren.

Registratie versus afspraak

Alleen reeds aangemaakte afspraken kunnen door een andere medewerker omgezet worden in een registratie. De functionaliteit geeft dus geen mogelijkheden om nieuwe afspraken aan te maken.

Afspraak van een andere medewerker registreren

 1. Open de agenda van de medewerker waar de afspraak omgezet moet worden in een registratie.

 2. Klik of beweeg de muis over de afspraak waar de registratie voor aangemaakt moet worden.

  /topic-images/2019-07-24%2015_03_30-Ons%20Agenda_%2022%20Juli%20-%2028%20Juli%20Week%2030%20-%202019_405.png
 3. Klik op de knop Registreer voor.

  Bij een afspraak waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn, kunnen gebruikers die voor andere gebruikers mogen registreren, kiezen om de rapportage die is ingevuld bij de eerste gebruiker waarvoor gerapporteerd is, over te nemen bij nieuwe gebruikers waarvoor gerapporteerd wordt.

  /topic-images/Rapportages%20schrijven_1329.jpg

  Ook zie je hier de conceptregistraties van andere gebruikers als zij een concept hebben opgeslagen. Lees hier meer over conceptregistraties.

 4. Vervolgens verschijnen de opties uit het registratiescherm. Voor meer informatie over de invul-mogelijkheden, zie de handleiding over het registreren van eigen afspraken.

 5. Bij de aangemaakte registratie is de naam van de medewerker te zien die de registratie heeft aangemaakt.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave