resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ondersteunde zorginformatiebouwstenen in Ons

Ondersteunde zorginformatiebouwstenen in Ons

Zorginformatiebouwstenen vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib definieert een bepaald klinisch relevant concept zodanig dat de bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en verschillende zorginformatiesystemen.

Nedap ondersteunt meerdere zibs, die via FHIR aangeboden worden. Bekijk de pdf voor een overzicht van de gemapte zibs. Je kunt deze zibs uitwisselen om een goede integratie te maken tussen verschillende sotwarepartijen/zorgorganisaties.

Zibs worden bijvoorbeeld gebruikt in de toepassing van verpleegkundige overdracht. Op Ons Api staat meer informatie voor externe partijen die met deze zibs aan de gang willen en bijvoorbeeld willen weten welke zib op welke endpoint is op te vragen.

Alle ID's die op dit moment een klantcode bevatten, worden uiteindelijk omgezet naar een variant met een UUID.

Ondersteunde zibs

AbilityToDressOneselfZib

Vermogen tot zich kleden

AbilityToDrinkZib

Vermogen tot drinken

AbilityToEatZib

Vermogen tot eten

AbilityToGroomeZib

Vermogen tot uiterlijke verzorging

AbilityToManageMedicationZib

Vermogen tot zelfstandig medicatiegebruik

AbilityToPerformMouthcareActivitiesZib

Vermogen tot mondverzorging

AbilityToPerformNursingActivitiesZib

Vermogen tot verpleegtechnische handelingen

AbilityToWashOneselfZib

Vermogen tot zich wassen

AddressInformationZib

Adresgegevens

AdvanceDirectiveZib

Wilsverklaring

AlcoholUseZib

Alcoholgebruik

AlertZib

Waarschuwing

AllergyIntoleranceZib

Allergie-intoleratie

BloodPressureZib

Bloeddruk

BodyHeightZib

Lichaamslengte

BodyTemperatureZib

Lichaamstemperatuur

BodyWeightZib

Lichaamsgewicht

CareTeamZib

Leden van het zorgteam

ContactZib

Contactpersoon

ContactInformationZib

Contactgegevens

DrugUseZib

Drugsgebruik

EncounterZib

Contact

FamilySituationZib

Gezinssituatie

FunctionalOrMentalStatusZib

Functionele of mentale status

HealthProfessionalZib

Zorgverlener

HealthcareProviderZib

Zorgaanbieder

LaboratoryTestResultZib

Laboratoriumuitslag

LanguageProficiencyZib

Taalvaardigheid

LivingSituationZib

Woonsituatie

MaritalStatusRCZib

Burgelijke staat

NameInformationZib

Naamgegevens

NutritionAdviceZib

Voedingsadvies

ParticipationInSocietyZib

Partipatie in maatschappij

PatientZib

Patient

PayerZib

Betaler

PressureUlcerZib

Decubituswond

ProblemZib

Probleem

ProcedureZib

Verrichting

PulseRateZib

Polsfrequentie

RespirationZib

Ademhaling

SNAQ65PlusScoreZib

Snaq65+score

SNAQrcScoreZib

SnaqRCscore

TextResultZib

Tekstuitslag

TobaccoUseZib

Tabakgebruik

TreatmentDirectiveZib

Behandelaanwijzing

WoundZib

Wond


Inhoudsopgave