resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Nanda Nic Noc gebruiken

Nanda Nic Noc gebruiken

Uitleg over het gebruik en de mogelijkheden van het NNN-classificatiesysteem.

Benodigde autorisaties

NNN maakt gebruik van verschillende onderdelen uit Ons. Per onderdeel zijn verschillende autorisatietaken van belang.

Samenstellen van het zorgplan: te nemen stappen

De NNN-methodiek in Ons volgt de reguliere Ons-functionaliteit rondom het aanmaken van vragenlijsten en zorgplannen bij een cliënt. Ook de mogelijkheden voor het rapporteren op doelen en voortgang zijn identiek.

Algemene informatie rondom vragenlijsten en zorgplannen in Ons:

  1. Werken met vragenlijsten bij een cliënt

  2. Koppeling tussen profielvragenlijst en zorgplan configureren

  3. Rapporteren op doelen en voortgang in het zorgplan

Hieronder staat kort beschreven in welke opzichten de functionaliteit specifiek gericht is op NNN.

Nanda-I vragenlijst afnemen

Vanuit de Nanda-I profiellijst worden onderdelen automatisch aangemerkt als aandachtsgebied voor het zorgplan. Dit gebeurt als meer dan 50% van de bepalende kenmerken aangevinkt zijn. Ook kunnen deze aandachtspunten handmatig uitgezet of toegevoegd worden.

Concept zorgplan verder aanvullen volgens NNN

Deze onderdelen zijn vervolgens als diagnose terug te vinden en verder te bewerken in het concept zorgplan. Bij elke diagnose kun je resultaatgebieden uit NOC (als doel) en interventies uit NIC kiezen (als actie). Ook is het mogelijk om (doel)commentaar toe te voegen. Daarmee is bijvoorbeeld aan te geven welke score er bereikt moet worden op resultaatgebied. Ook bij de acties is (actie)commentaar toe te voegen. Uiteindelijk is het concept zorgplan te activeren.

Actieve zorgplan: rapporteren en zorg verlenen volgens NNN

Op het actieve zorgplan is het NNN-zorgplan terug te vinden en kan er gerapporteerd worden op de doelen en de scores op het resultaatgebied.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave