resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Mutaties van medewerkers of cliënten bekijken

Mutaties van medewerkers of cliënten bekijken

Als er wijzigingen in de gegevens van medewerkers of cliënten zijn aangebracht en er daardoor onduidelijkheden zijn ontstaan, kun je de mutaties voor medewerkers of cliënten bekijken.

Benodigde autorisaties

 • Taak: Mutaties van cliënten inzien

 • Taak: Mutaties van medewerkers inzien

 • Taak: Inrichtingsmutaties inzien

Afhankelijk van welke mutatie je wilt inzien, heb je een van bovenstaande taken nodig. Voor het inzien van cliëntmutaties heb je de taak Mutaties van cliënten inzien nodig. Voor het inzien van medewerkermutaties heb je de taak Mutaties van medewerkers inzien nodig. Met de taak Inrichtingsmutaties inzien kun je de algemene inrichtingsmutaties inzien.

Voor de taken Mutaties van cliënten inzien en Mutaties van medewerkers inzien is het aanvullend nodig dat de cliënt of medewerker binnen het bereik van de gebruiker valt.

De autorisatie wordt op basis van het bereik van de gebruiker bepaald. Of de gebruiker beperkte medewerkerinzage heeft, heeft dus geen invloed op het inzien van mutaties. Als de medewerker in het bereik zit en de gebruiker heeft de taak Mutaties van medewerker inzien, dan ziet de medewerker dus de mutatielink.

Mutaties bekijken

Als er bij mutaties in de kolom Gebruiker een - staat, betekent dit dat de mutaties via een import of achtergrondproces zijn gedaan.

 1. Ga naar een cliënt of medewerker in Ons Administratie.

 2. Klik op Cliëntmutaties:

  /topic-images/Cli%C3%83%C2%ABntmutaties_1996.png

  Of klik op Medewerkermutaties:

  /topic-images/Medewerkermutaties_1997.jpg

Alle wijzigingen worden nu weergeven. Je ziet per gebruiker welke actie is uitgevoerd en op welk moment dat is gebeurd.

/topic-images/Mutatieoverzicht_1404.jpg
Inhoudsopgave