resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Migratie van een eerder autorisatiemodel naar Ons Autorisatie

Migratie van een eerder autorisatiemodel naar Ons Autorisatie

Uitleg en beschrijving van de effecten van en aandachtspunten bij een migratie naar het nieuwe autorisatiemodel

Ons Autorisatie is een vrij nieuwe applicatie. Voordat Ons Autorisatie ontwikkeld werd, was de inrichting van het autorisatiemodel ondergebracht in onder meer Ons Administratie en diverse andere instellingspagina's. Bij organisaties die van dit oude autorisatiemodel overstappen naar Ons Autorisatie, geldt dat de bestaande autorisatie-inrichting één op één overgenomen wordt door het nieuwe autorisatiemodel in Ons Autorisatie. Hieronder staat uitgelegd waar de onderdelen in het nieuwe model terug te vinden zijn en welke verschillen er tussen beide modellen bestaan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave