resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Dossier: medische episodes gebruiken

Ons Dossier: medische episodes gebruiken

Deze handleiding bevat instructies over het toevoegen, bekijken, wijzigen en archiveren van medische episodes.

Deze handleiding beschrijft het werken met medische episodes in Ons Dossier (webapplicatie). .

Andere handleidingen over episodes zijn:

Benodigde autorisaties

 • Taak: Episode van [een cliënt] inzien

 • Taak: Episode van een cliënt bewerken

 • Taak: Episodes [van cliënten] beheren

Navigatie

Medische episodes zijn terug te vinden in Ons Dossier onder het menu-item Overzicht. Alleen episodes waarbij ingevuld is dat deze relevant zijn voor de deskundigheid van de gebruiker worden hier getoond:

Medische episodes inzien

Relevante medische episodes inzien op Medisch overzicht

 • Eventueel relevante episodes zijn terug te vinden op het overzicht zelf in het onderdeel Episodes. Is er een medische diagnose met code toegevoegd? Dan wordt de code en de naam van de bijbehorende diagnose getoond. Is er geen medische diagnose ingevoerd? Dan toont de overzichtspagina de titel van de episode zoals deze handmatig is ingevoerd.

  /topic-images/Episodes_1925.png

Acties uit medische episodes inzien bij Zorgplan

Acties die binnen een episode aangemaakt zijn, zijn in te zien onder Medisch overzicht -> Episodes - overzicht . Staat het vinkje 'tonen bij plan' aan bij het doel? Dan is de episode ook te zien bij het zorgplan van de cliënt. Bovenaan is te zien hoeveel episodes er bij de cliënt aangemaakt zijn. Door op Episodes te klikken, of door naar onderen te scrollen, zijn de acties uit deze episodes in te zien.

/topic-images/2019-09-17%2009_19_38-Zorgplan_569.png

Alle medische episodes inzien

 • Om alle medische episodes van een cliënt in te zien, ga naar de cliëntgegevens Overzicht Medisch overzicht en klik op de link Episodes .

Er verschijnt een overzichtspagina, met alle episodes die in de loop van de tijd bij de cliënt zijn ingevoerd.

 • Selecteer de episodes op rapportagedatum om de episodes met de meest recente activiteit bovenaan in de lijst terug te vinden.

/topic-images/Episodes_overzicht_1004.jpg

De episodes die bij de klant aangemaakt zijn, zijn overzichtelijk onder elkaar te zien. Actieve en inactieve episodes worden apart van elkaar getoond:

 • Actieve episodes zijn episodes die een begindatum in het verleden hebben, maar geen einddatum.

 • Inactieve episodes zijn episodes die nog niet gestart zijn (onwaarschijnlijk) of waarvan een einddatum is ingevuld die in het verleden ligt.

De weergave van de informatie is op diverse manieren aan te passen: zo kan er gezocht worden en zijn er diverse sorteer- en filteropties:
 • Via het zoekveld Alle deskundigheden (of kies deskundigheid) zoek je op episodes die alleen voor een bepaalde deskundigheid relevant zijn. Kies je hier bijvoorbeeld voor Arts? Dan verschijnen alleen de episodes die voor gebruikers met de taak Arts relevant zijn.

 • Sorteer de episodes op rapportagedatum om de episodes met de meest recente activiteit bovenaan in de lijst terug te vinden.

 • Sorteer de episodes op naam om de lijst in alfabetische volgorde te zien.

Details per episode inzien

Door op de naam van de episode te klikken worden de details van de episode in een vervolgpagina zichtbaar.

Per episode toont het scherm bovenin algemene informatie, zoals naam, diagnose en relevante datums. Ook is te zien welke deskundigheden de episode mogen zien, en bij welke deskundigheden de episode als relevant voor op het medisch overzicht is aangemerkt. Via aparte subtabbladen is informatie te raadplegen rondom rapportages, doelen en acties en eventuele gekoppelde vragenlijsten en documenten.

Vereisten om details van episodes in te zien

De details van de episode zijn alleen in te zien door personen met de bij de episode ingevoerde Deskundigheid. Indien je als gebruiker niet de juiste deskundigheid hebt, wordt een melding getoond.

Medische episodes toevoegen of wijzigen

Nieuw toevoegen: om een nieuwe medische episode toe te voegen, navigeer naar het onderdeel Episodes, klik op de link Episodes en klik vervolgens op de knop Nieuwe episode .

Wijzigen: om een bestaande medische episode te wijzigen, navigeer naar het onderdeel Episodes, klik op de link Episodes en klik op de titel van de te wijzigen episode.

Medische episode evalueren

Is de signaleringsfunctionaliteit voor episodes ingericht in Ons Kwaliteitsmonitor? Dan verschijnen de evaluatiedatums die bij een episode ingegeven staan, als taak in het zeswekelijkse overzicht bij de gebruiker in Ons Kwaliteitsmonitor.

/topic-images/Visual%20Kwaliteitsmonitor_1725.png

Ook zijn deze signaleringen terug te vinden in het lijstje 'Signaleringen Kwaliteitsmononitor op het dashboard van de gebruiker in Ons Administratie.

De signalering is vervolgens af te handelen door op de signalering in de Kwaliteitsmonitor te klikken. De gebruiker wordt in dat geval automatisch doorgeleid naar de episode-detailinformatie. Raadpleeg voor meer informatie over het afhandelen van (episode-evaluatie)signaleringen in Ons Kwaliteitsmonitor de handleidingOns Kwaliteitsmonitor: gebruik

Applicatie(s)
Inhoudsopgave