resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Medische episodes configureren

Medische episodes configureren

Uitleg over de benodigde inrichting voor het gebruik van medische episodes in Ons

Andere handleidingen over episodes zijn:

Benodigde autorisaties

Om medische episodes te kunnen gebruiken in Ons, zijn diverse autorisatietaken relevant:

 • Taak: Episode van [een cliënt] inzien

 • Taak: Episode van cliënten] aanmaken

 • Taak: Episodes [van cliënten] beheren

Om rapportages in Ons Dossier direct te kunnen koppelen aan een medische episode, is de onderstaande autorisatietaak vereist:

 • Taak: Episode van [een cliënt] inzien

Ook geldt voor vertrouwelijke episodes dat hier alleen rapportages aan toegevoegd kunnen worden door gebruikers die op grond van hun deskundigheid toegang hebben tot deze episode.

Om bij het aanmaken van een nieuwe rapportage bij het koppelen van die rapportage ook direct een nieuwe episode aan te maken, is de onderstaande taak vereist:

 • Taak: Episode van cliënten] aanmaken

Gebruikers die toegang hebben tot het zorgplan, zien bij episodes die met een doel gekoppeld zijn aan het zorgplan, deze episode en de bijbehorende doelen en acties terug op het de pagina (zorg)plan. Hebben zij rapportagerechten? Dan kunnen zij ook op de episode rapporteren. De bovenstaande specifieke episode-autorisaties zijn op deze pagina dus niet van toepassing. De gedachte hierachter is dat episodes vaak gebruikt worden als een manier om informatie/rapportages rondom een specifiek probleem/aandachtspunt te kunnen bundelen.

Standaard deskundigheid bij vertrouwelijke episodes

Episodes en documenten en rapportages binnen een episode kunnen als vertrouwelijk aangemerkt worden. In dat geval kan de gebruiker een deskundigheid selecteren. Gebruikers met deze deskundigheid kunnen de episode dan inzien. Hierbij zijn twee opties mogelijk:

 • Geen standaard deskundigheid inrichten: in dit geval moet de gebruiker per episode handmatig de gewenste deskundigheid selecteren.

  Deze optie is geschikt als de gebruiker die de episode aanmaakt, een andere deskundigheid heeft dan de gebruiker die de episode uiteindelijk moet kunnen inzien.

 • Standaard deskundigheden inrichten: heeft een gebruiker die een episode aanmaakt een deskundigheid die ingericht is als standaard in te vullen deskundigheid bij episodes? Dan wordt de episode standaard vertrouwelijk gemaakt en alleen inzichtelijk gemaakt voor gebruikers met dezelfde deskundigheid als de gebruiker die de episode heeft aangemaakt. Deze deskundigheid blijft daarbij wel handmatig aan te passen of te verwijderen.

  Deze optie is geschikt voor gebruikers die vaak vertrouwelijke episodes aanmaken, bedoeld voor alleen gebuikers met dezelfde deskundigheid als de gebruiker zelf. Denk bijvoorbeeld aan artsen.

Inrichten standaard deskundigheid

/topic-images/2019-09-05%2012_27_34-Deskundighedenbeheer_539.png

Om een standaard deskundigheid bij vertrouwelijke episodes in te richten, volg de onderstaande stappen:

 • Ga naar Ons Administratie Beheer Instellingen Dossier-instellingen Deskundighedenbeheer en klik op Episode deskundigheden

 • Voeg in het veld onder Episode deskundigheden de deskundigheden in van gebruikers van wie de deskundigheid standaard overgenomen moet worden.

Signalering inrichten voor evalueren medische episode

In Ons Kwaliteitsmonitor zijn signaleringen in te richten voor de momenten waarop medische episodes geëvalueerd moeten worden. Wordt deze instelling geactiveerd (voor instructie zie de handleiding Ons Kwaliteitsmonitor: configuratie)? Dan verschijnen de evaluatiedatums die bij een episode ingegeven staan, als taak in het zeswekelijkse overzicht bij de gebruiker in Ons Kwaliteitsmonitor. Ook zijn deze signaleringen terug te vinden in het lijstje 'Signaleringen Kwaliteitsmononitor op het dashboard van de gebruiker in Ons Administratie. De gebruiker kan deze signaleringen vervolgens verder afhandelen. Uitleg daarover is te vinden in Ons Dossier (webapplicatie): medische episodes gebruiken onder het kopje Medische episode evalueren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave