resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Medewerkers aan een team toewijzen

Medewerkers aan een team toewijzen

Deze handleiding beschrijft hoe je een medewerker aan een team kunt koppelen.

 • Medewerkers moeten aan een team toegewezen zijn voor onder andere het registreren van uren en declaraties.

 • Als een medewerker niet is toegewezen aan een team/organisatorische eenheid, dan wordt diegene automatisch toegewezen aan onbekende eenheid.

 • Alleen de op het moment geldige organisatorische eenheid van een medewerker is zichtbaar in het Overzicht van die medewerker. Als een medewerker op een latere datum dan vandaag naar een andere organisatorische eenheid wordt overgeplaatst, is dat op dat moment niet zichtbaar. Toekomstige organisatorische eenheden worden niet weergegeven op de overzichtpagina van een medewerker.

Benodigde autorisaties

 • Taak: Teamkoppeling [van een medewerker] beheren

Toewijzing maken

 1. Ga in Ons Administratie naar Medewerker en zoek de juiste medewerker.

 2. Ga naar Organisatorische eenheid .

  /topic-images/2019-03-20%2009_50_15-Algemene%20gegevens%20van%20medewerker_86.png
 3. Om een medewerker aan een nieuw team toe te wijzen, klik je op Toevoegen .

  Om een bestaande teamtoewijzing te wijzigen, klik je op de naam van het team.

  /topic-images/2019-03-20%2010_03_24-Eenheden%20van%20medewerker_87.png
 4. Selecteer de eenheid waar de medewerker aan toegewezen moet worden:

  /topic-images/2019-03-20%2010_36_13-Organigram_88.png
 5. Vul de begindatum van de teamtoewijzing in. De einddatum is optioneel.

  Het is niet mogelijk om een toewijzing in het verleden aan te passen als er gefiatteerde registraties of declaraties gemaakt zijn.

  /topic-images/2019-03-20%2011_41_26-Eenheden%20van%20medewerker_90.png
 6. Klik op Opslaan om het team toe te wijzen.

Een medewerker is altijd maar aan één team toegewezen. Bij het toewijzen van een nieuw team zal de vorige teamtoekenning automatisch beëindigd worden. De einddatum wordt dan op de dag vóór de nieuwe toewijzing gezet.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave