resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Levensfasebudget (LFB) inrichten en bewerken

Levensfasebudget (LFB) inrichten en bewerken

Uitleg over het inrichten en bewerken van medewerker-specifieke LFB-potjes in Ons

Nedap Ons biedt de mogelijkheid om LFB te registreren en te verlonen in Ons. Per medewerker zijn zijn specifieke gegevens in te richten en bewerkingen door te voeren. Deze handleiding geeft een overzicht van de specifieke inrichtings- en bewerkopties per medewerker.

Uitleg over het applicatiebreed beheren van LFB is te vinden in de handleiding Vakantie-, PBL- en PLB-potjes generiek beheren in Ons.

LFB-overzicht via het LFB-vakantiepotje

Het LFB-saldo wordt bijgehouden in een speciaal LFB-potje bij de medewerker. Dit potje is te vinden in het tabblad Uren bij de medewerker.

/topic-images/2019-03-25%2010_19_15-Levensfase-informatie_108.png

LFB-berekening: uurloon vastleggen in Ons

De hoeveelheid uren die afgeschreven worden van het LFB-saldo is afhankelijk van het uurloon van de medewerker. Voor een juiste berekening moet daarom het uurloon van de medewerker vastgelegd worden. Uitleg hierover staat in Vastleggen van het uurloon van een medewerker bij gebruik LFB. Het actuele uurloon is direct na het invoeren terug te vinden bij 'Huidig uurloon'.

LFB-saldo voor het komende jaar vastleggen

Het nieuwe saldo in het LFB-potje van de medewerker is in te voeren via een XML-importbestand. Doorgaans wordt er elk jaar een saldo bijgeschreven in het potje van de medwerker. Uitleg hierover is te vinden in Gegevens importeren in Ons via XML-importbestanden.

Het saldo is direct na de import in het LFB-potje bijgeschreven bij 'Huidig saldo'.

LFB-afspraken vastleggen

Het is mogelijk om met de medewerker gemaakte afspraken omtrent het opnemen en sparen van het LFB vast te leggen via de link Levensfasebudgetafspraken bij het potje. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld te gebruiken om een prognose te maken. De vastgelegde afspraken zijn alleen bedoeld als naslag en hebben geen invloed op het saldo van een medewerker. Ook is er geen rapportage van beschikbaar. In het LFB-potje is een link zichtbaar dat naar de afspraken van deze medewerker verwijst. Uitleg over het vastleggen van Levensfasebudgetafspraken is te vinden in Levensfasebudgetafspraken vastleggen bij een medewerker.

Inhoudsopgave