resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Kwaliteitsmonitor: het overzicht Statistieken

Ons Kwaliteitsmonitor: het overzicht Statistieken

Toelichting op de werking en mogelijkheden van het overzicht Statistieken in de Kwaliteitsmonitor.

De Kwaliteitsmonitor bevat een handig overzicht: Statistieken. Dit overzicht is bedoeld voor zorgteams en geeft op verschillende manieren inzicht in de mate waarin signaleringen uit de Kwaliteitsmonitor wel of niet op tijd zijn opgevolgd. Hiermee kunnen met name trends en opvallende situaties in beeld gebracht worden, zonder dat deze tot specifieke medewerkers te herleiden zijn.

Benodigde autorisaties

Het overzicht Statistieken is standaard beschikbaar in de Kwaliteitsmonitor. Deze autorisatievoorschriften zijn nodig voor toegang tot de Kwaliteitsmonitor. Afhankelijk van de toegekende rechten van de gebruiker om de specifieke locaties in te zien of de inrichting van de cliënt-medewerkerrelaties, is informatie in meer of mindere mate beschikbaar.

Vereiste inrichting: Signaleringen en termijn

De Kwaliteitsmonitor toont alleen signaleringen voor vragenlijsten, zorgplannen en episodes als deze ingesteld staan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave