resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Planning: uitleg en configuratie van kostenplaatsexports

Ons Planning: uitleg en configuratie van kostenplaatsexports

Als onderdeel van de planning-, rooster- en afwezighedenexport is het mogelijk om in Ons Planning aan te geven dat ook kostenplaatsen mee worden geëxporteerd naar Ons Administratie. In dit artikel leggen we uit hoe de functionaliteit werkt en hoe je dit kunt instellen.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Toegang tot Ons Planning - Applicatiebeheer

Toelichting op de functionaliteit

Normaal gesproken bepaalt Ons Administratie de kostenplaats van de geleverde zorg. Als een medewerker zorg levert, worden de kosten daarvan geboekt op het team waar de medewerker lid van is in Ons Administratie. Zie ook Uitleg van kostenplaatsen in Ons Administratie.

Als de kostenplaatsexport is geactiveerd, bepaalt niet Ons Administratie, maar Ons Planning de kostenplaats en wordt de kostenplaats met de export mee naar Ons Administratie geëxporteerd. Op dat moment is niet het team waar de medewerker lid van is bepalend voor de kostenplaats, maar het team waarvoor gewerkt is. Dit kan van belang zijn als medewerkers worden uitgeleend aan andere teams.

Voorbeeld

Stel: medewerker X is (in Ons Administratie) lid van team A, maar wordt (in Ons Planning) eenmalig ingeroosterd bij een route van team B. Team B maakt gebruik van Rooster is Realisatie, dus de uren worden geëxporteerd naar Ons Administratie, die de kostenplaats bepaalt.

Normaal gesproken zouden de kosten worden geboekt op team A, namelijk het team waar de medewerker lid van is, maar in dit geval heeft de medewerker werk geleverd voor team B.

In dit geval zou het dus wenselijk kunnen zijn om de kosten op team B geboekt te krijgen. Dit kan worden gerealiseerd door de 'Kostenplaatsen voor rooster" te activeren. Op die manier stuurt Ons Planning de kostenplaats (het team waarvoor gewerkt is, dus team B) mee met de export naar Ons Administratie. De kostenplaatsen export kan dus zinvol zijn in het geval planning is realisatie of rooster is realisatie wordt gecombineerd met pool-functionaliteit. Zie ook Gebruik van een poolteam.

Aandachtspunt bij fiatteren

Het activeren van de kostenplaatsen export kan er toe leiden dat er een probleem ontstaat bij het fiatteren. In het eerder genoemde voorbeeld heeft medewerker X zorg geleverd voor team B, terwijl de medewerker lid is van team A. De uren zijn (door de kostenplaats export) geboekt op team B. De uren zijn als gevolg daarvan niet zichtbaar in het fiatteerscherm van team A. De manager van team A heeft op dat moment geen inzicht in de uren die zijn medewerker X in team B heeft gemaakt. Sterker nog, in het fiatteerscherm wordt aangegeven dat er nog ongefiatteerde uren zijn, maar als je daar op doorklikt, dan zijn er geen uren te zien.

Om dit te voorkomen dient de poolteam functionaliteit te worden ingeschakeld voor het team waarvan medewerkers ook voor andere teams werken. Zie ook Gebruik van een poolteam.

Stel dat medewerkers van team X ook voor team Y ingezet kunnen worden, dan moet in dat geval team X als poolteam worden aangemerkt. Dit heeft als resultaat dat ook de uren die eerder niet te zien waren in het fiatteerscherm van team X, nu wel te zien en te fiatteren zijn.

Functionaliteit configureren

Ga in Ons Planning naar Beheer Applicatie-instellingen Export .

Hier kan je aangeven dat kostenplaatsen geëxporteerd worden voor planning, rooster of afwezigheden.

Als de kostenplaats geëxporteerd wordt vanuit planning, dan is de inrichting bij het team in het organigram in Ons Administratie, voor het bepalen van kostenplaatsen, niet meer van toepassing.

/topic-images/kostenplaats%20planning%20export_545.png

Bekijk voor meer informatie Registraties vanuit Ons Planning configureren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave