resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Klinimetrie: resultaten in het dossier en overdracht

Ons Klinimetrie: resultaten in het dossier en overdracht

Uitleg hoe meetresultaten uit Klinimetrie zichtbaar zijn in andere Ons applicaties

Zichtbaarheid meetresultaten

Om rapportages ook mee te laten komen als dossier-rapportage, moet bij het meetinstrument een weergave ingesteld staan van het type Tijdlijn. Daarbij moet bovendien aangevinkt staan dat de resultaten als tijdlijnweergave mee moeten komen in het dossier. Meer uitleg hierover is te vinden in Configuratie van Ons Klinimetrie, onder het kopje Weergave meetsintrument beheren. Is dit goed ingericht? Dan zijn de meetresultaten ook zichtbaar in de rapportages bij de cliënt onder Rapportages. Daar zijn ze zichtbaar onder het rapportagetype Klinimetrie via een tijdlijnweergave. Ook worden de resultaten meegenomen in de overdrachtsrapportage.

Zichtbaarheid rapportages

De klinimetrierapportages zijn zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot het onderdeel Rapportages bij de cliënt. Het linkje Bekijk details is alleen zichtbaar voor medewerkers die toegang hebben tot de klinimetriemodule. Zij komen via dit linkje direct in de klinimetriemodule terecht voor het inzien van meer informatie of voor het aanmaken van een nieuwe meting.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave