resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Klinimetrie: meldingen, signaleringen en onvoltooide metingen

Ons Klinimetrie: meldingen, signaleringen en onvoltooide metingen

Uitleg over de betekenis van de diverse meldingen (ook rondom onvoltooide metingen) in Ons Klinimetrie.

In Klinimetrie zijn diverse (fout)meldingen ingebouwd, die de gebruiker informeren over mogelijke invoerproblemen en te nemen acties hierbij. De belangrijkste meldingen staan hieronder.

Binnen meetinstrument: Onvoltooide meetinstrumenten

/topic-images/Klinimetrie%20onvolooid%20meetinstrument%20in%20meetinstrument_804.jpg

Deze signalering wordt rechts bovenin en rechts onderin het scherm getoond zolang niet alle verplichte vragen in het meetinstrument ingevuld zijn.

Binnen meetinstrument: Signalering verplichte velden

/topic-images/Kilnimetrie%20signalering%20op%20verplichte%20velden%20in%20meetinstrument_802.jpg

Wordt een meetinstrument opgeslagen terwijl de melding 'Formulier is niet compleet' nog in beeld staat? In dat geval verschijnt de bovenstaande melding. De melding toont welke verplichte vragen nog ingevuld moeten worden of fouten bevatten. Ondanks de signalering kan het meetinstrument nog steeds onvoltooid opgeslagen worden.

Overzichtsscherm: onvoltooide meetinstrumenten

/topic-images/Klinimetrie%20onvoltooid%20meetinstrument%20op%20overzichtsscherm_805.jpg

Staat er een rode stip naast de naam van het meetinstrument? Dan is er een meetinstrument van dit type aangemaakt die nog niet voltooid is. Het meetinstrument kan verder ingevuld worden door: te klikken op het plusje. In dit geval vraagt de applicatie of de aangemaakte meting vervolgd moet worden of dat er een nieuwe meting gestart moet worden. te klikken op 'Bekijk alles'. In dit geval opent het overzicht met alle gemaakte vragenlijsten. De onvolledige vragenlijst kan hier geselecteerd worden, waarna het invullen vervolgd kan worden.

Eerder aangemaakt meetinstrument: melding onvolledig

/topic-images/Klinimetrie%20melding%20onvolledig_803.jpg

Deze melding is te zien bij onvoltooide meetinstrumenten die opnieuw worden geopend. De melding maakt duidelijk dat het meetinstrument nog niet volledig is ingevuld.

Onvoltooide meting

Wanneer een meting nog niet volledig is ingevuld of als er nog invoerfouten zijn, kan deze wel al worden opgeslagen als 'Onvoltooid'. Onvoltooide metingen krijgen op verschillende schermen extra nadruk en zullen óf moeten worden afgemaakt, óf moeten worden verwijderd. Er kunnen tussendoor wel nieuwe metingen worden ingevuld; de onvoltooide blijven staan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave