resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Juridische status configureren en gebruiken

Juridische status configureren en gebruiken

In dit artikel wordt toegelicht hoe het gebruik van juridische statussen voorbereid kan worden en hoe bij een cliënt de juridische status beheerd kan worden.

Benodigde autorisaties

Om de juridische status van een cliënt te zien danwel toe te voegen of aan te passen is een van de volgende taken benodigd:

 • Juridische status [van een cliënt] inzien

 • Juridische status [van een cliënt] bewerken

 • Juridische status onvrijwillige zorg aanpasssen

 • Juridische status [van een cliënt] verwijderen

Met de juridische status kan bij de cliënt aagegeven worden wat diens juridische status is en wie de verantwoordelijke arts is. Om dit te kunnen gebruiken dient ingesteld te worden welke juridische statussen gebruikt kunnen worden.

Juridische statussen configureren

/topic-images/juridische%20status_585.png
 1. Ga in Ons Administratie naar Beheer Instellingen Dossier-instellingen en klik op Juridische statussen.

 2. Een overzicht van enkele juridische statussen komt in beeld. Deze zijn niet handmatig uit te breiden.

 3. Kies welke opties zichtbaar zijn door vinkjes te plaatsen bij de statussen die getoond dienen te worden en eventueel vinkjes weg te halen om de keuze te beperken.

  De jurisiche maatregel Wfz 2.3 Schakel-artikel is alleen te gebruiken als ook de status Zorgmachtiging (ZM) aangevinkt staat. Deze wordt namelijk bij selectie bij Maatregelen opgeslagen als een Zorgmachtiging (ZM). Wordt Wfz 2.3 schakelartikel aangevinkt zonder dat Zorgmachtiging (ZM) aangevinkt is? Dan toont het scherm een foutmelding.

 4. Klik op Opslaan.

Signalering inrichten voor verlopende juridische statussen

Om tijdig actie te kunnen ondernemen op juridische statussen die dreigen te verlopen, kunnen er per juridische statustype signaleringen ingericht worden in Ons Kwaliteitsmonitor. Deze signaleringen zorgen ervoor dat er tijdig een taak bij een zorgmedewerker wordt aangemaakt om het verloop van de juridische status op te pakken. Uitleg over het inrichten van deze signalering is te vinden in Ons Kwaliteitsmonitor: configuratie onder het kopje Signaleringen en signaleringstermijn .

Deze signaleringen staan standaard uit en moeten handmatig ingericht worden om deze te kunnen gebruiken.

Aanvraag juridische status bij een cliënt toevoegen

 1. Zoek de betreffende cliënt op en ga naar het Medisch overzicht.

 2. Klik op het kopje Juridische statussen. Het overzicht van juridische statussen wordt nu weergegeven.

 3. Klik op + Toevoegen: nieuwe juridische status.

  /topic-images/NieuweJuridischeStatus_589.png
 4. Betreft het een aanvraag voor een juridische status? Zet dan het schuifje bij Aanvraag voor juridische status aan. Dit zorgt ervoor dat het veld 'Startdatum' niet verplicht is, zodat de beschikking over de status afgewacht kan worden.

 5. Selecteer het soort status.

 6. Selecteer de start- en einddatum waarop de jurische status geldig is. Er kan maar 1 status tegelijkertijd actief zijn. Indien een nieuwe status wordt toegevoegd, wordt automatisch de voorgaande status inactief gemaakt en getoond onder geschiedenis. Indien de status van het type "vrijwillige opname" is, kan geen datum ingevuld worden.

  Als er een expiratiedatum wordt ingevuld, dan houdt de kwaliteitsmonitor hier rekening mee en worden de taken op basis van de expiratiedatum aangemaakt. Als er geen expiratiedatum is ingevuld, dan wordt er rekening gehouden met de einddatum.

 7. (Optioneel) Gebruik Reden beëindiging als je afgesloten juridische statussen importeert. Sla dit veld over als dit niet van toepassing is.

 8. Je kunt optioneel een opmerking (Commentaar) en een bestand (via + Document) toevoegen. Het hier geüploade document is bij de cliënt zichtbaar onder Documenten met het label Juridische status.

 9. Klik tot slot op Opslaan.

Vervolgens wordt het overzicht van juridische statussen bij de cliënt weergegeven. Aanvragen voor juridische statussen worden altijd getoond onder het kopje Toekomstige juridische statussen.

/topic-images/JuridischeStatusRedesignOverzicht_1217.jpg

Klik op Toon geschiedenis om de geschiedenis van juridische statussen weer te geven.

Zorgverantwoordelijke

Ook wordt hier informatie te vinden over de zorgverantwoordelijke.

 • Is er nog geen zorgverantwoordelijke geselecteerd? Dan staat er 'Onbekend'.

 • Is er al een zorgverantwoordelijke middels een cliënt-medewerkerrelatie aanwezig bij de cliënt, dan wordt deze automatisch geselecteerd. In het geval er meerdere Wzd-artsen via de cliënt-medewerkerrelatie zijn vastgelegd, volgt een keuzemenu. Anders is hier de naam van de verantwoordelijke arts te zien.

Zowel Onbekend als de naam van de zorgverantwoordelijke vormen een linkje naar de pagina cliënt-medewerkerrelatie. Op deze pagina kan de zorgverantwoordelijke als cliënt-medewerkerrelatie toegevoegd of gewijzigd worden.

Juridische grondslagen toevoegen

Bij het toevoegen van een nieuwe juridische status kun je ook een juridische grondslag toevoegen. Daarin staat bijvoorbeeld hoelang een grondslag is toegekend (dit kan per juridische status verschillen) en extra opmerkingen ter verduidelijking van de grondslag, zoals de voorwaarden waaronder de grondslagen worden toegepast.

Deze grondslagen kunnen alleen aan juridische statussen voor de Wvggz/Fz worden toegevoegd.

 1. Klik op + Toevoegen: nieuwe juridische status of bewerk een bestaande status.

 2. Klik op + Selecteer juridische grondslagen.

 3. Selecteer de juridische grondslagen die je wilt toevoegen en klik op Selecteren.

 4. Klap de juridische grondslag uit via het uitklapmenu rechts van de grondslag.

 5. Voer de Startdatum, Einddatum en extra Commentaar in.

Opschorting juridische status toevoegen, bewerken of verwijderen

Bij een bestaande juridische status is het ook mogelijk om opschortingen voor de juridische status toe te voegen.

Opschortingen zijn alleen aan juridische statussen voor de Wvggz/Fz toe te voegen.

 1. Klik in het Medisch overzicht op de relevante, reeds bestaande juridische status waar informatie over opschorting toegevoegd moet worden.

 2. Klik op Voeg opschorting toe.

 3. Selecteer bij 'Selecteer opschorting de Opschortingsreden en voer de Startdatum, Einddatum en extra Commentaar in en Sla op.

 4. Aangemaakte opschortingen zijn zichtbaar op het scherm dat na het opslaan een overzicht geeft van de juridische status.

 • Er zijn meerdere opschortingsredenen toe te voegen. Een opschorting mag overlappen met een andere opschorting, maar alleen op de begin en einddatum.

 • Elke opschorting is afzonderlijk via de knop Verwijder opschorting te verwijderen.

Opschortingen herkennen

Op de overzichtspagina zijn alleen de actieve opschortingen zichtbaar: de opschortingen die op de dag van kijken nog lopen. Actieve opschortingen zijn ook herkenbaar aan het label 'Opgeschort'dat naast de titel wordt getoond.

Juridische status bij een cliënt bewerken en/of verwijderen

Gebruikers met de juiste autorisaties kunnen een juridische status bij een cliënt bewerken en/of verwijderen. Om een juridische status te bewerken en/of verwijderen:

 1. Klik in het Medisch overzicht op Juridische statussen.

 2. Klik bij de gewenste juridische status op het potloodje dat recht in beeld staat.

 3. Een nieuw scherm Wijzig juridische status verschijnt.

 4. Gegevens wijzigen: Pas de gegevens aan en klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

 5. Juridische status verwijderen: Om te verwijderen: klik op de knop Verwijderen.

  Een pop-up verschijnt. Bevestig de verwijdering. De juridische status is nu uit het dossier van de cliënt verwijderd.

  Ga zorgvuldig met deze mogelijkheid om. Verwijderingen van dossier-onderdelen kunnen gevolgen hebben voor de historie van het dossier.

Statistieken

Enkele statistieken juridische statussen zijn in te zien via een rapportage. Zie daarvoor deze handleiding.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave