resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Jeugdzorgtrajecten vastleggen bij de cliënt

Jeugdzorgtrajecten vastleggen bij de cliënt

Dit artikel beschrijft hoe een jeugdtraject kan worden vastgelegd bij een cliënt.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Jeugdtraject van een cliënt beheren

  • Taak: Jeugdtraject van een cliënt inzien

Weergave van de jeugdtrajecten

Niet bij elke cliënt en door elke medewerker zijn de jeugdtrajecten zichtbaar. Dit hangt af van de rechten van de medewerker en de leeftijd van de cliënt.

Leeftijdsgrens

  • Normaliter kan dergelijke zorg alleen gegeven worden aan personen tot 18 jaar.

  • In uitzonderingssituaties geldt een leeftijdsgrens van 23 jaar.

  • Alleen bij cliënten tot 25 jaar bestaat de mogelijkheid om een jeugdtraject vast te leggen.

  • Ook van cliënten ouder dan 25 jaar, met trajecten uit het verleden, zijn de trajecten zichtbaar.

Jeugdtraject vastleggen bij de cliënt

Navigeren

Ga bij de cliënt naar het tabblad Overzicht Administratief overzicht Zorgtrajecten . Kies vervolgens voor Jeugdzorgtraject.

/topic-images/2019-07-25%2009_51_43-vastlegging-bij-de-clint2_407.png

Jeugdtraject invoeren

Via het plus-icoon is een nieuw traject toe te voegen. Als al een traject bestaat is deze te wijzigen met het bewerkicoon (potlood).

/topic-images/5d6084a4-a0cf-4450-8029-5b601ca37d95_408.png

Kies welke vorm van jeugdzorg van toepassing is. Te kiezen valt tussen Jeugdhulp, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. Per optie verschillen de invoervelden. Vul de gegevens in en klik op opslaan.

Alleen trajecten waarvan de leveringsvorm 'Zorg in natura' is, kunnen worden geëxporteerd.

Afhankelijk van de aanvangsdatum van het traject is het niet mogelijk om bepaalde velden in te vullen. Wanneer dit wel wordt gedaan verschijnt een duidelijke foutmelding met de oorzaak.

Bij een cliënt zijn meerdere jeugdzorgtrajecten in te voeren.

Overzicht

Op het overzicht is het traject nu te zien. Er zijn per cliënt meerdere trajecten in te voeren.

Via het 'bewerkicoon' is het traject te wijzigen of te verwijderen.

Exporteren

De gegevens van de zorgtrajecten dienen bij het CBS aangeleverd te worden. Middels een export kunnen deze gegevens verzameld en aangeleverd worden.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave