resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Jeugdzorgtrajecten

Jeugdzorgtrajecten

Jeugdzorgtrajecten kunnen vastgelegd worden in Ons en aangeleverd worden aan het CBS.

Toelichting op jeugdzorgtrajecten

De Jeugdwet bepaalt dat zorginstellingen verplicht zijn om aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) informatie aan te leveren over alle jeugdtrajecten die de zorginstelling levert. Onder deze jeugdtrajecten wordt verstaan; alle vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering aan jeugdigen. In principe geldt dit alleen voor personen tot 18 jaar, maar daar bestaan uitzonderingen op; in dat geval geldt een grens van 23 jaar. Omdat Ons Administratie daarom niet automatisch kan bepalen of er sprake is van een dergelijk jeugdtraject, kan bij de cliënt dit eenvoudig worden vastgelegd. Zie: Jeugdzorgtrajecten vastleggen bij de cliënt.

Met een export is het mogelijk om gegevens van alle jeugdtrajecten te exporteren en aan te leveren aan het CBS. Zie: Jeugdbeleidsinformatie exporteren aan CBS.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave