resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Facturen genereren, inzien en terugdraaien

Facturen genereren, inzien en terugdraaien

In dit artikel wordt beschreven hoe een factuurrun gedraaid wordt, hoe facturen worden ingezien en hoe facturen teruggedraaid worden.

Factuurrun uitvoeren

 • Ga naar Beheer Facturatie Factuur printen .

 • Kies het betreffende factuurprofiel waarvoor een factuurrun gedaan dient te worden.

 • Selecteer het gewenste tijdvenster waarover de factuurrun gedaan dient te worden.

 • Kies de gewenste boekingsdatum. Deze staat standaard op de dag dat de factuurrun wordt uitgevoerd.

 • Selecteer of het om een test export of productie export gaat. Genereer altijd eerst een test export om te bekijken of de uitkomst het gewenste resultaat biedt. Indien akkoord, dan kan de productie export worden gegenereerd.

 • Geef een omschrijving of kenmerk aan de factuur, voor de boekhouding.

 • Klik op Print om de factuurrun te starten.

Het voortgangsscherm opent zich en laat de verwachtte wachttijd zien totdat de factuurrun is gegenereerd. Ondertussen kan er gewoon verder worden gewerkt. Wil je nog een andere factuurrun uitvoeren, dan zal deze in de wachtrij geplaatst worden en gaan starten wanneer de vorige facturrun is gegenereerd.

Facturen inzien

Benodigde autorisaties:

 • Taak: Export- en financiële instellingen beheren en exporteren

 • Taak: Financieel Dashboard - Alle facturen doorzoeken

 1. Ga naar Beheer Facturatie Factuuroverzicht .

 2. Selecteer het betreffende factuurtype die in het overzicht weergegeven dient te worden.

 3. Rechts in beeld verschijnen icoontjes. Klik op deze om de factuur en/of de factuurrapportage te downloaden.

 4. Door te klikken op exportoverzicht, kunnen de bestanden die gegenereerd zijn in een factuurrun in een ZIP-bestand worden gedownload.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de particuliere facturen, wordt er per cliënt een factuurbestand aangemaakt. In dergelijke gevallen kan het handig zijn om de facturen ook als ZIP-bestand te kunnen downloaden.

Indien er meer dan 50 facturen aanwezig zijn, zal dit getoond worden middels de 3 puntjes. Om in dit geval alle facturen te downloaden is het nodig om het ZIP-bestand te downloaden.

Facturen terugdraaien

Het kan voorkomen dat er een productie-factuurrun is uitgevoerd terwijl dit (nog) niet had gemogen. Om dit probleem op te lossen kan de betreffende factuurrun worden teruggedraaid.

 • Ga naar Beheer Facturatie Factuuroverzicht .

 • Selecteer het betreffende factuurtype.

 • Klik op details om alle individuele factuurregels van de betreffende factuurrun in te zien.

 • Middels de knop Factuur terugdraaien kan de factuurrun worden teruggedraaid.

Er verschijnt een waarschuwing. Wanneer er op Intrekken wordt geklikt zal de gehele factuurrun ongedaan gemaakt worden en komt het factuurnummer te vervallen.

Let op: in de boekhouding kunnen hierdoor de factuurnummers niet meer opvolgend zijn.

Een factuur kan worden teruggedraaid indien:

 • De gebruiker applicatiebeheerder is.

 • Er geen retourbericht voor de factuur is ingelezen of handmatig is goedgekeurd of gedeeltelijk is goedgekeurd.

 • Er geen journaliseringsexport na het genereren van de factuurrun is uitgevoerd, ongeacht welk type.

 • Er is geen nieuwe export over dezelfde periode gedaan.

Inhoudsopgave