resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Medewerkerportaal: Compensatiesaldi inzien

Ons Medewerkerportaal: Compensatiesaldi inzien

Uitleg over het inzien van het compensatiesaldo door de gebruiker in Ons Medewerkerportaal.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Toegang tot het medewerkersportaal

Overzicht verlofsaldi

Het overzicht Verlofsaldi is alleen beschikbaar als er een startwaarde van een verlofpotje is ingevoerd.. Zie Vakantie-urenoverzicht inzien voor meer uitleg over de navigatie in het Mederwerkerportaal.

/topic-images/2019-10-31%2010_53_32-Compensatie_723.png

Als je de compensatie-uren aanklikt, wordt bovenstaand scherm geopend. In de grafiek is het verloop van de compensatiesaldi door het aantal weken heen te zien. Zo ziet de gebruiker bijvoorbeeld ook of het saldo nog positief of negatief is. Gefiatteerde compensatie-uren worden blauw getoond in de grafiek. Voorlopige compensatie-uren (nog niet gefiatteerd) worden in de zachtrode tint getoond. Door met de muiscursor over de punten in de grafiek te bewegen, verschijnt er een schermpje met daarin informatie over de compensatie-uren op dat moment. Getoond wordt de datum, het saldo van afgelopen zondag en de mutatie (hoeveel compensatie-uren meer of minder ten opzichte van het vorige punt).

Waarom zie ik verschillen in de saldi tussen Ons Administratie en Ons Medewerkerportaal of Ons Planning?

Uren worden volledig overgenomen vanuit Ons Administratie. Het gaat hierbij om de uren die geregistreerd zijn. Bij correcties in de uren in Ons Administratie zijn de wijzigingen/mutaties niet direct zichtbaar in Ons Planning. De synchronisatie van deze mutaties, bijvoorbeeld in het compensatiesaldo of vakantiesaldo, vindt iedere zondag plaats.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave