resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Excel-rapport 'Indicatie vs ZZP-declaratie' gebruiken

Excel-rapport 'Indicatie vs ZZP-declaratie' gebruiken

In dit rapport is een overzicht te vinden van cliënten waar een ZZP/Zorgprofiel toegewezen is.

Doel van het rapport

Het rapport toont bij alle cliënten met een dergelijke toewijzing informatie over de toewijzing, zoals het toewijzingspercentage en de AGB-code van de bijbehorende dossierhouder of coördinator zorg thuis. Ook geeft de rapportage weer of er (in het geval van een Verblijfs of VPT-toewijzing) een bijbehorende ZZP-declaratie is aangemaakt.

Het rapport vormt een handig hulpmiddel om bijvoorbeeld 1%-toewijzingen in kaart te brengen (met het oog op aan te maken AAT's) en om te achterhalen of alle benodigde ZZP-declaraties aanwezig zijn.

Benodigde autorisaties

Taak: Rapportage 'Intramuraal en aanvullende diensten - Indicatie vs ZZP-declaratie' genereren

Selectiecriteria

Voor het maken van dit rapport zijn enkele selectiecriteria in te stellen:

  1. Tijdvenster: de rapportage is te draaien over diverse tijdvensters. Het minimale tijdvenster bedraagt een dag.

  2. Cliënten: qua bereik kan er gekozen worden voor alle cliënten, een cliënt en een locatie.

  3. Filter: ook cliënten uit zorg kunnen meegenomen worden in de rapportage.

  4. Regels splitsen bij locatiewijziging: dit vinkje zorgt ervoor dat voor iedere unieke combinatie van locatietoekenningen een aparte regel wordt gemaakt. Staat dit vinkje uit, dan wordt er één regel aangemaakt voor iedere unieke combinatie van toewijzing en declaratie, zonder dat er een apart onderscheid in locatietoekenningen komt. Alle locaties staan dan achter elkaar in dezelfde kolom.

Inhoud rapportage

Het rapport toont op grond van het ingegeven tijdvenster (periode) en bereik de volgende gegevens:

  • Cliëntgegevens: de regels in het rapport zijn gegroepeerd op cliënt. De regels die bij dezelfde cliënt horen, hebben ook dezelfde kleur (wit of blauw). De eerste kolom van het rapport bevat het cliëntnummer, de tweede kolom bevat de cliëntnaam.

  • Locaties: deze kolommen bevatten hoofdlocaties en overige locaties van de cliënt in de periode waarop de regel betrekking heeft. Is bij het aanmaken van de rapportage gekozen voor 'Regels splitsen bij een locatiewijziging', dan zal er per locatie een aparte regel aangemaakt worden.

  • Gegevens toewijzing: rondom de toegewezen ZZP worden de volgende gegevens getoond: Datums, besluitnummer, leveringsvorm, percentage en de AGB-code van de dossierhouder/coördinator zorg thuis.

  • Gegevens declaratie: rondom de declaratie wordt getoond voor welke prestatie er een declaratie is aangemaakt en wat de begin- en einddatum van de aangemaakte declaratie zijn.

Inhoudsopgave