resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Planning: hiërarchie van deskundigheden configureren

Ons Planning: hiërarchie van deskundigheden configureren

Deskundigheden worden onder andere gebruikt voor signaleringen in het rooster en voor het bepalen van de te tonen diensten voor de flexfunctionaliteit en het zelfroosteren. Het is voor beheerders mogelijk om hier hiërarchie in aan te brengen.

Toelichting op de werking

  • In het roosterscherm verschijnen signaleringen op basis van onder- of overkwalificatie.

  • Bij het zelfroosteren worden diensten met een hogere deskundigheid niet getoond.

  • Om het voor de applicatie mogelijk te maken om te bepalen wat een hogere deskundigheid is, moet de hiërarchie worden ingesteld.

    De bepaling voor onder- of overkwalificatie is altijd gebaseerd op de inhoud van de deskundigheid: als deskundigheid A precies hetzelfde mag als deskundigheid B, dan zijn ze gelijk aan elkaar. Mag deskundigheid A meer dan deskundigheid B, dan is A hoger. Het is dus niet zo dat de hiërarchie van deskundigheden op zich al bepalend is voor welke deskundigheid lager of hoger is.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Toegang tot Ons Planning - Applicatiebeheer

Navigeren

Ga in Ons Planning naar Beheer Deskundigheid .

Hiërarchie wijzigen

In dit voorbeeld is er nog geen hiërarchie aanwezig.

/topic-images/deskundigheden_geen_hierarchie_1947.png

Door op de naam van de deskundigheid te klikken, verschijnt de optie om een lagere deskundigheid te selecteren. Kies de gewenste lagere deskundigheid en sla deze op.

In onderstaand voorbeeld hebben we dit enkele keren gedaan. We hebben bij verzorgende 3 de lagere deskundigheid verzorgende 2 gekozen. En bij verzorgende 2 hebben we de lagere deskundigheid verzorgende 1 gekozen. Hetzelfde hebben we gedaan bij A, B en C.

/topic-images/deskundigheden_wel_hierarchie_1948.png

Erving van kwalificaties

Deskundigheden dieper in de hiërarchie erven alle kwalificaties van deskundigheden er onder.

Door de uurtypen achter de deskundigheid aan te klikken, kun je zien welke kwalificaties (uursoorten) in de eigen deskundigheid zitten, en welke zijn overgenomen van de lagere deskundigheid.

  • Zwarte tekst houdt in dat de kwalificatie behoort tot de gekozen deskundigheid.

  • Grijze tekst houdt in dat de kwalificatie is overgenomen van een lagere deskundigheid

Erven van lagere deskundigheden gebeurt alleen in de eigen hiërarchie. In bovenstaand voorbeeld erft verzorgende 3 van verzorgende 2 en 1. Maar verzorgende 3 erft dus niet van verzorgende B en A.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave