resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgplannen kwantificeren

Zorgplannen kwantificeren

Uitleg over de stappen hoe er in Ons Dossier via het zorgplan een ZVW legitimatie aangemaakt kan worden in Ons.

Binnen de ZVW mag de wijkverpleegkundige zelf een indicatie stellen. Om te bepalen welke indicatie nodig is, beschikt Ons Dossier binnen het onderdeel zorgplan over speciale functionaliteit hiervoor: het zorgplan kwantificeren. Via deze functionaliteit is het mogelijk om per ingegegeven actie ZVW te selecteren als financieringsvorm en een bijbehorend product te selecteren.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Zorgplan van een cliënt kwantificeren

  • Taak: WLZ-indicatiecontrole uitvoeren bij [een cliënt]: Doorgaans wordt er ook een Wlz-controle uitgevoerd om te controleren of de cliënt al een Wlz-indicatie heeft. Alleen gebruikers met deze taak kunnen een zorgplan kwantficeren en de Wlz-controle uitvoeren.

  • Taak: Zorgplan [van een cliënt] aanmaken en verwijderen of Zorgplan [van een cliënt] aanmaken, wijzigen en verwijderen

Zie Autorisaties rondom zorgplannen voor meer informatie.

Zie Wlz-indicatiecontrole via Indicatieregister voor meer informatie over het uitvoeren van de Wlz-controle bij het aanmaken van een Zvw-indicatie.

Overige voorwaarden

Om een zorgplan te kunnen kwantificeren, moet het zorgplan de status Actief hebben. Meer over zorgplanstatussen is te vinden in Toelichting op zorgplannen in Ons.

Zorgplan kwantificeren: te nemen stappen

Applicatie(s)
Inhoudsopgave