resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Kopie van cliëntdossier exporteren

Kopie van cliëntdossier exporteren

Instructie over de mogelijkheid om het cliëntdossier uit Ons te exporteren

Zorgorganisaties moeten cliënten die daarom vragen, een kopie van hun zorgdossier uit Ons kunnen overhandigen. Ons biedt hiervoor de mogelijkheid om het cliëntdossier uit Ons te exporteren. Daarbij worden gegevens uit Ons Dossier en uit Klinimetrie (Next dossier) geëxporteerd naar een Excel-document.

 • Alle rapportages (verborgen, met deskundigheid en verborgen èn met een deskundigheid) worden meegenomen als je het cliëntdossier uit Ons exporteert.

 • De export zorgt ervoor dat zeer vertrouwelijke gegevens uit Ons geëxporteerd worden. Ga zeer zorgvuldig met deze functionaliteit en met het gegenereerde exportbestand om.

De export bevat alle onderdelen van het dossier met uitzondering van het cliëntverhaal, de vrijheidsbeperkende maatregelen, de labresultaten en de documenten. Zorgplannen worden in een aparte map geëxporteerd en metingen uit Klinimetrie worden in een apart bestand geëxporteerd. Aanvullend is het mogelijk om profielvragenlijsten via een vragenlijstrapport uit Ons te exporteren.

Voor de volgende onderdelen geldt bovendien dat ze (nog) niet volledig worden geëxporteerd:

 • Allergieën en overgevoeligheden (alleen actieve)

 • Episoden (alleen actieve, geen deskundigheden)

 • DSM-classificaties (alleen niet-gerachiveerde)

 • Problemen (alleen actieve, geen deskundigheden)

 • Juridische status (alleen huidige)

Benodigde autorisaties

Om een cliëntdossier te mogen exporteren, moeten gebruikers beschikken over de onderstaande autorisatietaak:

 • Taak: Dossier [van een cliënt] exporteren

Navigatie

Om het cliëntdossier te exporteren:

Open het dossier van de cliënt Open het Medisch overzicht Klik op 'Exporteer cliënt' onder 'Cliënt data acties' in het rechter menu.

De functionaliteit opent zich in een nieuwe pagina Maak een nieuwe export.

/topic-images/2_1408.png

Een nieuwe export uitdraaien

Om een nieuwe export uit te draaien, klik op Start nieuwe export. De export wordt vervolgens uitgevoerd en de status In afwachting is zichtbaar. Zodra de export afgerond is, verandert de status in Klaar.

Om het bestand te openen, klik op Download export. Het document wordt vervolgens opgeslagen op de lokale harde schrijf van het gebruikte apparaat.

Let op! Bewaak de grootste veiligheid bij de gedownloade documenten die op het apparaat te vinden zijn en bewaar deze niet langer dan strikt noodzakelijk.

Exports verwijderen

Exports worden na 24 uur automatisch uit Ons verwijderd. Exportbestanden zijn niet handmatig te verwijderen.

Onder Verwijderde exports zijn verwijzingen naar verwijderde exports te vinden. Hier is terug te vinden wie wanneer een export heeft uitgedraaid.

Logging inzien

Op twee manieren kan informatie teruggevonden worden over uitgedraaide exports:

 • Via Ons Dossier:Onder Gegenereerde exports en onder Verwijderde exports in de exportfunctionaliteit in het cliëntdossier van Ons Dossier is te zien wie wanneer een export heeft uitgedraaid en in hoeverre dit succesvol is geweest.

 • Via Ons Audits: In Ons Audits kunnen alle logregels opgevraagd worden waarmee informatie over uitgedraaide dossierexports te zien is. Gebruik hierbij de onderstaande logging teksten om de informatie op te halen:

  - Bekijkt cliënt export pagina

  - Bekijkt cliënt exports

  - Maakt nieuwe cliënt export aan

  - Downloadt cliënt export

Applicatie(s)
Inhoudsopgave