resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Het smoelenboek gebruiken

Het smoelenboek gebruiken

Het Smoelenboek maakt onderdeel uit van het Medewerkerportaal. In het Smoelenboek kan de medewerker persoonlijke en contactinformatie vinden over collega's en van zichzelf. Zo worden verjaardagen, e-mailadressen en telefoonnummers getoond, tenzij de medewerker zelf heeft aangegeven deze informatie niet te willen delen. Ook kan kennis van de medewerker worden genoteerd, waarop later kan worden gezocht.

Navigatie

Het Smoelenboek is op diverse manieren te benaderen:

  • Met de knop 'Mijn smoelenboek' te vinden onder Mijn profiel. Op deze manier komt de medewerker direct in het onderdeel 'Mijn smoel' in het Smoelenboek.

  • Via de button 'Smoelenboek' in de kolom met knoppen aan de rechterzijde van het dashboard. Op deze manier komt de medewerker in het onderdeel 'Smoelenboek' terecht in het Smoelenboek.

Onderdelen en functionaliteit van het Smoelenboek:

  • Bovenin beeld zijn drie knoppen te zien.

  • Het smoelenboek geeft informatie over indivduele personen.

  • Team smoelen geeft informatie over de collega's in een team.

  • Mijn smoel bevat de instellingen die de medewerker zelf kan ingeven. Hier bevindt zich ook de optie voor de gebruiker om een profielfoto te uploaden.

  • Links in beeld is een zoekscherm zichtbaar. Deze zoekt naar ofwel individuen (zodra Smoelenboek is gekozen), ofwel naar teams (zodra Team smoelen is gekozen).

Onderdeel 'Mijn smoel': Eigen instellingen aanpassen

Een medewerker kan zelf bepalen welke persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere collega's. Omdat het om persoonlijke gegevens gaat, is de medewerker in regie om dit te wijzigen en kan een applicatiebeheerder dit niet doen. Ook het wijzigen van een profielfoto kan alleen door de medewerker zelf gedaan worden.

  • Werkgerelateerde gegevens (gegevens 'Team', 'Mobiel (werk) en e-mail (werk) worden standaard gedeeld met collega's. Dit is niet uit te schakelen.

  • Persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld als de medewerker daar op de Medewerkerportaal-pagina 'Instellingen' toestemming voor heeft gegeven. Zie ook: Medewerkeraccount instellen via de hub-balk.

Individuele collega's en teams

Het onderdeel 'Smoelenboek' geeft informatie over individuele collega's. Hier is ook informatie zoals verjaardagen en nieuwe collega's.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave