resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Koppelingen bij eerstelijnstrajecten gebruiken

Koppelingen bij eerstelijnstrajecten gebruiken

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van externe koppelingen. De koppelingen voor eerstelijnszorg worden in dit artikel beschreven.

Benodigde autorisatie

Taak: Vastleggen toestemming [van een cliënt] voor delen persoons- en medische gegevens met andere zorgverleners.

Gebruik van persoonsgegevens instellen bij een cliënt

Bij het gebruik van deze koppelingen is het mogelijk om aan te geven of een cliënt toestemming heeft gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens als e-mailadres en postadres.

Het instellen van het gebruik van persoonsgegevens kan bij het tabblad Algemeen bij een cliënt:

/topic-images/gebruik%20persoonsgegevens_296.png
  1. Klik op het kopje Gebruik dossier- en persoonsgegevens.

    Hier verschijnt een overzicht van actieve koppelingen. Voor deze cliënt kan per koppeling aangegeven worden of er toestemming is verleend.

    Er kan maar voor één PREM-leverancier gekozen worden. In het overzicht zal alleen de keuze voor jullie leverancier getoond worden.

  2. In het overzicht staan de keuzes van de cliënt. Kies voor Ja of Nee bij de betreffende koppeling.

    /topic-images/Detail_gebruik_persoonsgegevens_1816.png

  3. Wanneer gekozen wordt om gegevens niet te delen, zullen de gegevens ook niet aan externe partijen worden doorgegeven. Dit verschijnt ook als melding wanneer een patiëntervaringsenquête wordt geselecteerd bij het aanmaken van een Eerstelijnstraject.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave