resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Documenten bij cliënten gebruiken

Documenten bij cliënten gebruiken

In dit artikel wordt toegelicht hoe documenten toegevoegd kunnen worden aan een cliëntdossier en hoe deze documenten vervolgens beheerd kunnen worden.

Gebruik je als zorgorganisatie de Office-integratie niet? Houd dan rekening met het volgende:

Als een gebruiker een document inziet, downloadt, bewerkt en weer uploadt, moet je je ervan bewust zijn dat het document op het betreffende apparaat achterblijft. Het is aan jullie als zorgorganisatie om procedures en maatregelen te treffen, zodat veilig en verantwoord met deze documenten/bestanden wordt omgegaan.

Benodigde autorisaties

Voor het inzien van documenten bij een cliënt, is een van de volgende taken nodig:

 • Basisinkijkrol

 • Cliëntdocumenten en de basisinformatie [van een cliënt] bekijken

 • Documenten [van een cliënt] inzien

Voor het bewerken (archiveren, toevoegen, verwijderen, documentprullenbak leegmaken) van documenten bij een cliënt, is een van de volgende taken nodig:

 • Applicatiebeheer

 • Document [van een cliënt] bewerken

 • Document beheren

Om een document bij het uploaden te mogen voorzien van een bestaand label is een van de volgende taken nodig:

 • Documentlabels aanmaken en toewijzen

 • Documentlabels beheren, aanmaken en toewijzen

 • Labels aan documenten [van een cliënt] toekennen

Om documenten bij het uploaden te mogen voorzien van een nieuw, nog niet bestaand lebel, is een van de volgende taken nodig:

 • Documentlabels aanmaken

 • Documentlabels aanmaken en toewijzen

 • Documentlabels beheren, aanmaken en toewijzen

Documenten gebruiken

 1. Ga naar de betreffende cliënt en klik op het tabblad Documenten.

  /topic-images/2019-10-16%2016_38_29-Documenten_652.png

  Het is mogelijk dat een melding verschijnt dat documentbeheer niet goed is geconfigureerd. Neem in dat geval via een ticket contact op met Nedap Healthcare Support.

 2. De vijf onderdelen van de pagina "Documenten" worden getoond: "Actueel", "Archief", "Prullenbak", "Zoeken", en "Uploaden".

 3. In elk tabblad is de volgende informatie over een document terug te vinden:

  • Bestandsnaam

  • Documentomschrijving

  • Labels

  • De medewerker die het document geupload heeft

  • De uploaddatum

Applicatie(s)
Inhoudsopgave