resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Test- of productie-export uitvoeren

Test- of productie-export uitvoeren

In deze handleiding vind je instructies om een export uit te voeren.

Hieronder staan de diverse stappen beschreven die nodig zijn om een test- of productie-export te genereren. Exports zijn bijvoorbeeld nodig om gegevens ten behoeve van declaratie of verloning uit Ons aan te leveren aan externe partijen.

Benodigde autorisaties

Een van de onderstaande taken. Het bereik van deze taken omvat automatisch de gehele organisatie:

 • Taak: Export- en financiële instellingen beheren en exporteren

 • Taak: Importeren en exporteren

Export uitvoeren

 1. Ga naar Beheer Export .

 2. Klik bij het gewenste exportprofiel op Start export.

  Exporteren niet mogelijk omdat de knop is uitgeschakeld? Zie: Waarom kan een export of rapportage niet gestart worden?.

 3. Een vervolgscherm verschijnt met per exporttype specifieke variabelen.

  /topic-images/2019-05-13%2013_45_36-Exporteren%20naar%20Eerstelijnsdeclaratie%20(PM304)_234.png

  Bij alle soorten exports zijn de onderstaande variabelen zichtbaar:

  • Tijdvenster: selecteer hier het tijdpad waarbinnen de exportgegevens opgehaald moeten worden.

  • Test/productie: kies altijd eerst voor een test-export en controleer deze zorgvuldig. Het exportprofiel houdt een historie bij van eerder uitgedraaide gegevens. Als een productie-export wordt gestart, wordt deze export vastgelegd. Bij een volgende export over dezelfde periode worden dan alleen nog indien dit ingesteld staat en mogelijk is bij de desbetreffende export, mutaties aangeleverd. Bij een testexport wordt niets vastgelegd. Testexports kunnen dan ook zonder problemen vaker uitgedraaid worden, zonder dat dit gevolgen heeft. Dat geldt niet voor productie-exports.

  • Uitvoeren op: vul hier optioneel een toekomstige datum in om de export op een gewenst moment in de toekomst te laten starten. Laat dit veld leeg om de export direct te starten.

  Alleen bij declaratie/factuurexports zijn de onderstaande variabelen zichtbaar:
  • Boekingsdatum: deze datum is van belang voor de boekhoudkundige gegevens en is optioneel in te geven bij factuurexports.

  • Beschrijving: de beschrijving zorgt ervoor dat (factuur)exports op een herkenbare manier terug te vinden zijn in boekhoudkundige exports.

  • Debiteurselectie: via deze optie is in te geven of een (factuur)export alleen voor bepaalde debiteuren gedraaid moet worden.

 4. Zijn alle gegevens goed ingegeven? Klik in het vervolgscherm dan op Start export.

 5. Afhankelijk van een ingegeven uitvoerdatum wordt de export ingepland of gestart. Het scherm toont de voortgang in het draaien van de export.

 6. Uiteindelijk is onder Laatst gedraaide exports de voltooide export te vinden. De bij het exporttype horende bestanden kunnen geopend en gedownload worden. Ook is er bij elk type een rapport beschikbaar.

Overzicht van uitgevoerde exports bekijken

Een overzicht van alle gedraaide exports is te vinden onder Beheer Export . Klik bij het gewenste exportprofiel op Toon exports . Alle gedraaide exports van het geselecteerde type worden getoond, zowel test- als productie-exports:

/topic-images/2019-05-13%2013_50_55-Overzicht%20van%20alle%20exports_235.png

Overzicht declaratie-exports

/topic-images/2019-05-13%2013_51_51-Overzicht%20van%20alle%20exports_236.png

Overzicht overige exports

Diverse icoontjes verduidelijken de informatie op het scherm. Door de cursor over het icoontje te bewegen, wordt de betekenis voor veel van de icoontjes getoond. De icoontjes waar dat niet zo is, staan hier uitgelegd:

 • Onder P/T wordt getoond of het een test- of productie-export betreft.

 • Een oranje kleur bij de P/T en een donkergrijze balk markeren de op dat moment geselecteerde export.

Fouten in het exportbestand

Toont het overzicht een rode driehoek met een uitroepteken? Dan is er sprake van een fout in de export. In dit geval is het raadzaam om het bijbehorende exportrapport te openen. Hierin staat onder meer informatie over de gesignaleerde problemen. Bij roosterexports kan het bijvoorbeeld gaan om overlap in geregistreerde uren. Dit is vaak zelf in de applicatie op te lossen. In sommige gevallen bevat het rapport een foutmelding met als beschrijving ExportException of Execution Exception. Voor deze fouten kan het beste contact opgenomen worden met Support. In de code kan dan nagezocht worden waar het probleem precies optreedt.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave