resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Patiëntervaringsenquêtes in de eerstelijnszorg: toelichting, configuratie en gebruik

Patiëntervaringsenquêtes in de eerstelijnszorg: toelichting, configuratie en gebruik

Deze handleiding geeft een toelichting op het gebruik van PREM-enquêtes in Ons, beschrijft de benodigde configuratie en legt uit hoe de enquêtes in Ons aangevraagd en verstuurd kunnen worden.

Toelichting

Bij paramedische eerstelijnstrajecten kan een patiëntervaringsenquête worden uitgezet. Deze enquête kan door een externe partij naar de cliënt worden gestuurd. Hiervoor heeft Ons een koppeling met Mediquest en Qualizorg. Deze partijen gebruiken de aangeleverde gegevens (dit zijn hoofdzakelijk NAW-gegevens) om de cliënten een vragenlijst toe te sturen, per post of per e-mail. De vragenlijst is bedoeld om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten. De cliënten waarvan gegevens doorgestuurd worden, dienen toestemming te hebben gegeven om deel te nemen aan het patiëntervaringsonderzoek.

Wij bieden onze eigen oplossing voor de PREM Wijkverpleging aan via Aloha. Zie Aloha: cliëntvragenlijsten. Dit is een andere koppeling dan hieronder wordt beschreven.

Voorwaarden voor gebruik

Voor het gebruik van persoonsgegevens van de cliënt door externe partijen, moet een cliënt eerst toestemming geven. Zolang er geen toestemming is, zullen geen gegevens verstuurd worden, en kunnen patiëntervaringsenquêtes ook niet verstuurd worden.

Meer informatie over het verlenen van toestemming is te vinden in Toestemming voor het delen van dossier- en persoonsgegevens vastleggen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave