resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Forensische zorg: legitimatie bij cliënt vastleggen

Forensische zorg: legitimatie bij cliënt vastleggen

In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een FZ legitimatie toegevoegd kan worden en ook hoe deze gewijzigd of uitgebreid kan worden. Daarnaast wordt toegelicht hoe een declaratie aangemaakt kan worden.

Zie Forensische zorg: toegelicht voor meer informatie over dit onderwerp.

Benodigde autorisaties

De volgende taak voor het vastleggen van zorglegitimaties:

  • Forensische zorglegitimaties beheren

En deze taak:

  • Declaraties en aanvullende diensten [van een cliënt] bewerken

Applicatie(s)
Inhoudsopgave