resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Eerstelijnszorg: configuratie van declaratie en facturatie

Eerstelijnszorg: configuratie van declaratie en facturatie

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe declaratie en facturatie van de eerstelijnszorg wordt ingesteld.

Tarieven

Voor de eerstelijnszorg zijn geen standaardtarieven vastgelegd, daarom zullen deze handmatig moeten worden toegevoegd. Voor het toevoegen of aanpassen van tarieven, zie Tarieven instellen in Ons Administratie.

Declaratie

De declaratie kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Via declaratiebestanden naar verzekeraars via VeCoZo.

  • Via handmatige facturatie naar cliënten.

Declaratie via VeCoZo (PM304)

  1. Ga naar Beheer Export en klik onderaan de lijst op Toevoegen.

    /topic-images/2019-05-06%2013_29_32-Exportprofielen_216.png
  2. Voer een naam in voor het exportprofiel.

  3. Kies bij het type voor 'PM304'.

  4. Geef onderaan de datum op vanaf wanneer het profiel geldig moet zijn.

  5. Klik op Opslaan om het profiel op te slaan.

Met dit profiel worden standaard alle disciplines geëxporteerd. Dit kun je aanpassen door op het profiel te klikken en in de dropdown bij Discipline een keuze te maken. Je kunt bij dit profiel geen filters selecteren.

/topic-images/2019-05-06%2013_35_08-Exportprofielinstellingen_217.png

Handmatige facturatie naar cliënten

Voor het handmatig factureren van eerstelijnszorg moet een factuurprofiel aangemaakt worden, waarbij je bij 'Te exporteren registraties' kiest voor 'Eerstelijnszorg'.

Voor het aanmaken van een handmatig factuurprofiel zie Factuurprofiel- en sjabloon configureren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave