resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Financieel dashboard: algemene uitleg

Financieel dashboard: algemene uitleg

Wat is het Financieel dashboard?

Het Financieel dashboard is een losse applicatie waarmee gedetailleerde informatie verkregen kan worden over financiële gegevens die leiden tot declaraties en facturen. Door verschillende inzichten zal het Financieel dashboard een oplossing bieden om de informatiekloof tussen productiegegevens en de declaratie c.q. factuur te kunnen dichten.

Specifiek rondom Eerstelijnszorg biedt het Financieel dashboard de mogelijkheid om het restant van onvolledige vergoedingen aan te merken en op te laten nemen in de eerstvolgende handmatige facturatierun voor de cliënt.

Toegankelijkheid Financieel dashboard

Het financieel dashboard is toegankelijk via het hub menu.

NB. Het is niet mogelijk om het Financieel Dashboard te benaderen via een testomgeving in verband met de servercapaciteit dat dit vergt.

Hoe kan het Financieel dashboard gebruikt worden?

Het Financieel dashboard kan gezien worden als een gegevensbrowser waarin naar eigen wens gegevens gefilterd kunnen worden en de verdieping gemaakt kan worden om problemen te kunnen analyseren.

Ondanks het feit dat er op voorhand geen standaard flow of proces bestaat waarbij altijd de gewenste informatie getoond wordt, wordt wel gestart vanaf de hoofdpagina. Daar zijn widgets beschikbaar waarmee financiële informatie inzichtelijk gemaakt wordt. De widgets bevatten allerlei filteropties die hierbij relevant kunnen zijn. De widgets worden toegelicht in Financieel dashboard: Uitleg van de overzichtspagina.

Wanneer verschijnen de gegevens vanuit Ons Administratie in het Financieel Dashboard?

De gegevens in het Financieel dashboard zullen worden getoond kort nadat deze in Ons Administratie beschikbaar zijn. Financiële boekingen worden in Ons Administratie aangemaakt op het moment dat er een voorbewerking van een facturatierun of declaratie-export heeft plaatsgevonden. Deze voorbewerking zit ofwel in de declaratie-/facturatie-export (automatisch voorbewerken) of, indien hiervoor is gekozen, in een handmatige voorbewerkings-export.

De boekingen worden aangemaakt vanuit meerdere stromingen; zorgregels (gefiatteerde productie) en aanvullende diensten/declaraties. Op het moment dat de voorbewerking klaar is, wordt een signaal naar het Financieel dashboard gestuurd, zodat deze kan beginnen met het overnemen van de gegevens. Dit proces kost enkele (tot circa 10) minuten.

Meer informatie

Uitleg over de configuratie en benodigde autorisaties rondom het financieel dashboard is te vinden in Financieel dashboard: configuratie en rechten.

Uitleg over het gebruik van het financieel dashboard is te vinden in Financieel dashboard: gebruik.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave