resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Externe zorgleverancier binnen het systeem toevoegen

Externe zorgleverancier binnen het systeem toevoegen

Als er nog geen zorgleveranciers zijn, dan dienen deze in het systeem toegevoegd te worden.

Voorwaarde vooraf

De toe te voegen categorie van externe zorgleveranciers dient geconfigureerd te zijn.

Benodigde autorisaties

 • Taak: Zorgaanbieder-koppelingen [van een cliënt] toevoegen en verwijderen

 • Taak: Zorgaanbieders & zorgaanbieder-koppelingen beheren

Externe zorgleverancier binnen het systeem toevoegen

Het kan zijn dat bij het selecteren van een zorgleverancier bij een cliënt, de betreffende zorgleverancier nog niet in het syteem aanwezig is. Een externe zorgleverancier is als volgt in het systeem toe te voegen:

 1. Ga naar de cliënt en klik op Externe zorgleveranciers .

 2. Selecteer het type.

 3. Klik op Toevoegen.

  /topic-images/2019-04-08%2014_56_36-Externe%20zorgleveranciers_168.png
 4. Voer de gegevens in zoals deze bekend zijn en sla dit op.

  /topic-images/2019-04-08%2014_58_29-Externe%20zorgleverancier_169.png
 5. De externe zorgleverancier is toegevoegd. Deze kan nu geselecteerd worden als externe zorgleverancier bij alle cliënten.

  /topic-images/2019-04-08%2015_12_37-Externe%20zorgleveranciers_170.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave