resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Autorisatie: uitgevoerde escalaties in het escalatielog bekijken

Ons Autorisatie: uitgevoerde escalaties in het escalatielog bekijken

Uitleg over de mogelijkheden van het escalatielog in Ons Autorisatie

Overzicht van alle handleidingen over Ons Autorisatie

Via het escalatielog zijn alle escalaties terug te vinden die door gebruikers opgestart zijn. Per escalatie wordt relevante informatie getoond, denk aan:

 • informatie over het bereik waarnaar geëscaleerd is;

 • informatie over de reden van escalatie;

 • informatie over wie en wanneer er geëscaleerd is.

Benodigde autorisatie

 • Taak: Escalatielog bekijken

 • Bereik: Via het toekennen van deze taak krijgt de gebruiker escalatie-inzagegegevens voor alle gebruikers in de organisatie, ongeacht het eigenlijke toegekende bereik van de gebruiker.

Overzicht van het escalatielog

/topic-images/2019-10-08%2012_12_48-Ons%20Autorisatie%20-%20Nedap%20Healthcare_630.png

Het escalatielog is te bereiken via het tabblad Escalatielog.

Via de filteroptie is de gewenste weergaveperiode is in te stellen. Ook kan er gefilterd worden op gebruiker en locatie. Per voorgekomen escalatie is te vervolgens te zien:

 • Gebruiker: welke gebruiker de escalatie heeft gestart.

 • Geëscaleerd naar: of er geëscaleerd is op het niveau van een cliënt of locatie, of dat de escalatie is afgebroken voordat er een keuze gemaakt is voor een cliënt of locatie (In dit geval wordt er geen tag 'Cliënt' of 'Locatie' weergegeven').

 • Reden: de door de gebruiker ingevulde reden.

 • Gestart op: de datum en het tijdstip waarop de escalatie is gestart. Dit is het moment dat waarop de medewerker de reden voor het escalatieverzoek invult, maar nog niet daadwerkelijk geëscaleerd is.

 • Geactiveerd op: het moment waarop de escalatie bevestigd is.

Geeft een gebruiker in het escalatiescherm een reden, en/of gegevens voor een locatie of cliënt in en annuleert de gebruiker de escalatie daarna? Dan wordt de handeling wel in het escalatielog getoond, maar wordt in diverse kolommen de tekst 'Onbekend' getoond. De kolom 'Bevestigd op' zal de tekst bevatten 'Escalatie niet bevestigd'. Deze gegevens worden net als wel bevestigde escalaties getoond omdat op het moment dat de gebruiker een reden heeft ingevoerd bij het escaleren, het mogelijk is om te zoeken naar alle cliënten binnen de organisatie.

Meeste escalaties

Het Escalatielog geeft via de tabel Meeste escalaties de top 5 van gebruikers die de meeste escalaties in de afgelopen week hebben gestart en achter de naam ook het aantal escalaties dat is uitgevoerd:

/topic-images/Tabel%20Meeste%20escalaties_1775.png

In dit voorbeeld heeft Ad van Stratie in de afgelopen week 1 escalatie uitgevoerd.

Excel-rapport

Om de gegevens verder te analyseren en eventueel met eigen filters en analyses verder te onderzoeken, kan er een Excel-rapport uitgedraaid worden, met een overzicht van esclatielogs per maand.

De cliënthoofdlocatie in dit rapport is gebaseerd op het moment van escalatie en niet op het moment waarop het rapport is gegenereerd.

Rapport uitdraaien, te nemen stappen:

 1. Ga naar het onderdeel Export.

 2. selecteer de gewenste maand of kies een aangepaste periode.

 3. Klik op Download. Het rapport wordt nu aangemaakt.

 4. Via een voortgangsindicator is te zien hoe het aanmaken vordert (doorgaans duurt dit enkele minuten).

In de tussenliggende tijd is het niet mogelijk om andere acties uit te voeren: deze kunnen het aanmaken van het overzicht namelijk onderbreken.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave