resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Autorisatie: uitgevoerde escalaties in het escalatielog bekijken

Ons Autorisatie: uitgevoerde escalaties in het escalatielog bekijken

Het escalatielog toont waarom, wanneer en hoelang medewerkers toegang hebben verkregen tot cliënten buiten hun bereik.

Overzicht van alle handleidingen over Ons Autorisatie

Via het escalatielog zijn alle escalaties terug te vinden die door gebruikers opgestart zijn. Per escalatie wordt relevante informatie getoond, denk aan:

  • informatie over het bereik waarnaar geëscaleerd is;

  • informatie over de reden van escalatie;

  • informatie over wie en wanneer er geëscaleerd is.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Escalatielog bekijken

  • Bereik: Via het toekennen van deze taak krijgt de gebruiker escalatie-inzagegegevens voor alle gebruikers in de organisatie, ongeacht het eigenlijke toegekende bereik van de gebruiker.

Overzicht van het escalatielog

/topic-images/OnsAutorisatieEscalatielog_630.jpg

Via de filteroptie is de gewenste weergaveperiode is in te stellen. Ook kan er gefilterd worden op gebruiker en locatie. Per voorgekomen escalatie is te vervolgens te zien:

  • Gebruiker: welke gebruiker de escalatie heeft gestart.

  • Geëscaleerd naar: of er geëscaleerd is op het niveau van een cliënt of locatie, of dat de escalatie is afgebroken voordat er een keuze gemaakt is voor een cliënt of locatie (In dit geval wordt er geen tag 'Cliënt' of 'Locatie' weergegeven').

  • Reden: de door de gebruiker ingevulde reden.

  • Gestart op: de datum en het tijdstip waarop de escalatie is gestart. Dit is het moment dat waarop de medewerker de reden voor het escalatieverzoek invult, maar nog niet daadwerkelijk geëscaleerd is.

Het is vanuit het escalatielog ook mogelijk om meteen naar de audits te gaan. Als je klikt op de knop rechts in beeld met de drie puntjes, en vervolgens 'audits', dan kom je uit bij de audits van Ons Autorisatie. Daarbij wordt ook meteen de gebruikte filtering toegepast.

Geeft een gebruiker in het escalatiescherm een reden, en/of gegevens voor een locatie of cliënt in en annuleert de gebruiker de escalatie daarna? Dan wordt de handeling wel in het escalatielog getoond, maar wordt in diverse kolommen de tekst 'Onbekend' getoond. De kolom 'Bevestigd op' zal de tekst bevatten 'Escalatie niet bevestigd'. Deze gegevens worden net als wel bevestigde escalaties getoond omdat op het moment dat de gebruiker een reden heeft ingevoerd bij het escaleren, het mogelijk is om te zoeken naar alle cliënten binnen de organisatie.

Meeste escalaties

Het Escalatielog geeft via de knop Details of de tabel Meeste escalaties de top 5 van gebruikers die de meeste escalaties in de afgelopen week hebben gestart en achter de naam ook het aantal escalaties dat is uitgevoerd:

/topic-images/Tabel%20Meeste%20escalaties_1775.png

In dit voorbeeld heeft Ad van Stratie in de afgelopen week 1 escalatie uitgevoerd.

Excel-rapport

/topic-images/OnsAutorisatieExport_1927.jpg

Je kunt een Excel-rapport uitdraaien met een overzicht van esclatielogs per maand om de gegevens verder te analyseren en eventueel met eigen filters en analyses verder te onderzoeken. Rechtsonder (het pijltje naar onderen) in de pagina kun je het venster voor de Excel-export openen. Geef vervolgens een periode op en klik op Download om de export te downloaden.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave