resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
DSM-classificaties invoeren, beheren en archiveren

DSM-classificaties invoeren, beheren en archiveren

Diagnoses van een cliënt zijn volgens de DSM-5 classificatie-indeling in te voeren, te beheren en te archiveren.

De diagnoses die in dit artikel zijn beschreven, zijn anders dan de diagnoses in de medische voorgeschiedenis.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Overzicht DSM classificaties

  • Taak: DSM classificatie [van een cliënt] wijzigen

  • Taak: DSM classificaties beheren

  • Taak: DSM classificaties activeren

  • Taak: DSM classificaties [van een cliënt] archiveren

     

Navigeren

Ga in Ons Dossier naar de client -> Menu Overzicht en klik op DSM Classificaties. Het onderstaande scherm verschijnt.

/topic-images/2019-08-20%2016_04_32-DSM%20classificaties_499.png

Op dit overzicht zijn de eventuele huidige en voorgaande classificaties en DSM-diagnoses van de cliënt te zien. Door op de details te klikken kunnen details ingevoerd worden en de status aangepast worden. Via Nieuw kan een nieuwe DSM-classificatie aangemaakt worden.

Via de knop Dupliceren is de inhoud van een bestaande DSM-classificatie te kopiëren naar een nieuwe classificatie.

Classificatie invoeren

In de aanmeld en intake-fase bestaat de mogelijkheid om DSM classificatie/diagnoses in te voeren. Dit kan je doen met de knop Wijzig diagnoses.

/topic-images/2019-08-26%2011_17_58-DSM%20classificaties_513.png

Beschrijvende diagnose

De beschrijvende diagnose is een korte samenvatting en toelichting op de gestelde diagnose. Dit is een vrij in te voeren tekstveld.

DSM-5 Diagnose

Het invoeren van de DSM-5 diagnose is te doen door een selectie te maken in de vooraf ingedeelde structuur.

/topic-images/2019-08-26%2011_30_28-DSM%20classificaties_514.png
  • Boven in beeld kan aangegeven worden of de diagnose als hoofddiagnose aangemerkt dient te worden en of de client trekken vertoont van de diagnose (alleen beschikbaar voor DSM-5 Diagnoses).

  • Met het zoekveld worden overeenkomstige diagnoses uitgelicht.

  • Met de boomstructuur kan de specifieke diagnose geselecteerd worden.

Sla de wijzigingen op met de knop Opslaan.

Het is mogelijk om meerdere diagnoses in te voeren. Vergeet tot slot niet om de invoer op te slaan; dit kan je doen met de knop Klaar met wijzigen.

/topic-images/2019-08-26%2012_03_11-DSM%20classificaties_515.png

DSM-classificatie activeren

De status van de diagnoses is naar de volgende status te brengen via de knop Activeer. Hiermee wordt de behandelfase gestart.

/topic-images/2019-08-26%2012_06_50-DSM%20classificaties_516.png

Behandelfase

In de behandelfase zijn evaluaties in te voeren. Dit is een vrij tekstveld.

Het is mogelijk om, aan de hand van de evaluatie, de classificatie aan te passen. Vink in dat geval bij het invoeren de daarvoor bestemde optie Deze evaluatie leidt tot een aanpassing in de classificatie aan.

Hiermee wordt na het opslaan van de evaluatie, de status van de classificatie teruggebracht naar de fase Behandelen (concept). De classificatie is vervolgens op dezelfde wijze aan te passen als beschreven in voorgaande stappen.

DSM-classificatie archiveren

Ga in de vernieuwde schermen van Ons Dossier naar een cliënt en klik links in het menu op Overzicht. Navigeer naar het onderdeel DSM Classificaties door naar beneden te scrollen op de overzichtspagina. Klik op DSM Classificaties. Navigeer naar het statusoverzicht.

/topic-images/dsmstatusarch_2064.png

Om de DSM-classificatie te archiveren klik je op de knop Archiveer Zodra je de muis op de knop hebt staan, zie je dat de huidige status wordt aangepast naar Gearchiveerd (zie onderstaand voorbeeld). Als je op de knop klikt wordt de DSM-classificatie ook daadwerkelijk gearchiveerd.

/topic-images/dsmarchiveren_2065.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave