resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
DSM-classificaties beheren en koppelen aan GGZ-traject

DSM-classificaties beheren en koppelen aan GGZ-traject

Diagnoses van een cliënt zijn volgens de DSM-5 classificatie-indeling vast te leggen en te koppelen aan een GGZ-traject.

De diagnoses die in dit artikel zijn beschreven, zijn anders dan de diagnoses in de medische geschiedenis. Zie daarvoor: Configuratie van de medische voorgeschiedenis.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Overzicht DSM classificaties

  • Taak: DSM classificatie [van een cliënt] wijzigen

  • Taak: DSM classificaties beheren

  • Taak: DSM classificaties activeren

Applicatie(s)
Inhoudsopgave