resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Declaratieregels fiatteren: configuratie

Declaratieregels fiatteren: configuratie

Deze handleiding geeft uitleg over de benodigde configuratie om (intramurale) declaratieregels te kunnen fiatteren in Ons.

Zie Declaratieregels fiatteren: gebruik voor meer informatie over het gebruik van deze functionaliteit.

Deze handleiding heeft geen betrekking op het fiatteren van zorgregels. Informatie daarover is te vinden in Fiatteren toegelicht.

Benodigde autorisaties

Een van de onderstaande taken:

  • FZ-declaratieregels [van een cliënt] fiatteren

  • GGZ-declaratieregels [van een cliënt] fiatteren

  • Overige declaratieregels [van een cliënt] fiatteren

  • Gefiatteerde declaratieregels [van een cliënt] wijzigen

Functionaliteit activeren

De functionaliteit moet apart ingeschakeld worden via de fiatteerinstellingen in Ons.

/topic-images/DeclaratieInstellingVoorkeursperiode_1225.jpg

  1. Ga hiervoor naar Beheer Instellingen Overige instellingen Fiatteerinstellingen .

  2. Activeer de optie via en vinkje bij Declaratieregels fiatteren.

  3. Geef optioneel een voorkeursperiode op die wordt gebruikt en wordt onthouden tijdens het fiatteren.

  4. Als je uitlogt en vervolgens opnieuw inlogt, is de functionaliteit beschikbaar in de applicatie.

Vanaf de ingegeven datum bij Fiatteren vanaf moeten declaratieregels éérst gefiatteerd worden, vóórdat ze gedeclareerd kunnen worden. Het fiatteren is dan dus een noodzakelijke actie alvorens de regels mee kunnen komen in de financiële exports.

Als je het los voorbewerken gebruikt, draai je na het activeren van de optie Declaratieregels fiatteren een voorbewerkingsrapport, zodat aangemaakte financiële boekingen weer herberekend worden. Zo voorkom je dat eventuele niet-gefiatteerde declaraties meekomen.

Gebruik je het los voorbewerken niet? Genereer dan een testexport vanaf de datum inschakeling (Fiatteren vanaf).

Applicatie(s)
Inhoudsopgave