resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Debiteuren beheren

Debiteuren beheren

Beschijft hoe je debiteuren in Ons kunt beheren, zodat je weet bij wie je moet declareren of factureren.

Debiteuren worden gebruikt om aan een factuurprofiel te koppelen, zodat duidelijk is naar welke partijen gedeclareerd kan worden. Er zijn verschillende soorten debiteuren. Afhankelijk van de gekozen financiering kunnen andere debiteuren gekozen worden.

Benodigde autorisaties

 • Taak: Applicatie instellingen beheren

Stappen

 1. Ga naar Beheer Facturatie Debiteuren .

 2. Het overzicht met debiteuren van de gekozen categorie verschijnt. Kies een categorie waar je een debiteur van wil toevoegen of aanpassen.

  /topic-images/2019-09-11%2013_48_39-Debiteuren_560.png
 3. Klik op de naam van de debiteur om deze aan te passen, of onderaan op Nieuwe toevoegen voor een nieuwe debiteur.

  Debiteuren die niet meer geldig zijn (als ze een einddatum hebben die al voorbij is), worden niet getoond. Om deze zichtbaar te maken kun je het vinkje bij 'Toon verborgen debiteuren' aanvinken.

 4. Vul de velden in. De volgende velden zijn verplicht:

  • Organisatie of UZOVI-code (vul hier de naam van de organisatie in; als er een UZOVI-code is ingevuld, dan wordt dit veld automatisch gevuld)

  • Debiteurnummer

  • Voornaam (onder contactpersoon)

  • Achternaam (contactpersoon)

  /topic-images/Debiteuren%20beheren_bovenste%20deel_780.png

  Onderdeel Facturatie

  /topic-images/Debiteuren%20beheren_onderdeel%20facturatie_1766.png
  • Betalingsmethode: is er een standaard betalingsmethode voor het type debiteur ingesteld? Dan neemt het scherm deze betalingsmethode automatisch over. De methode kan daarbij nog wel per debiteur aangepast worden.

  • Startdatum splitsen ZVW-declaratie per zorglegitimatie: over dit onderdeel is meer informatie beschikbaar in de handleiding ZVW-declaratie: Startdatum splitsen per zorglegitimatie.

  • Factuur per e-mail: selecteer deze optie om vast te leggen dat de debiteur de factuur per mail wil ontvangen. Deze waarde wordt vervolgens gevuld in het masterdebtor-bestand van de Exact-boekhoudingsexport.

  • Wacht op retourinformatie voor correctie: selecteer deze optie als je wilt wachten met het sturen van een correctie voor een declaratie tot de retourinformatie voor die declaratie van de zorgverzekeraar is ontvangen. Alleen de GZ321-export maakt gebruik van de instelling Wacht op retourinformatie voor correctie .

  • Gebruik regiebehandelaar voor GZSP: als een medewerker tijd heeft geschreven, maar zelf geen AGB-code heeft, kun je dit vinkje selecteren om de AGB-code van de regiebehandelaar te gebruiken bij het declaratieveld Behandelaar/uitvoerder in declaratiebestanden voor de GZSP-producten 1000, 1001 en 1003. Indien een medewerker op dit moment wél een AGB-code heeft, zal het aanzetten van dit vinkje geen invloed hebben op de declaratie. In dat geval blijft, zoals beschreven in de documentatie van Vektis, de AGB-code van de zorgverlener voorkomen in de AW319.

   Let op! Deze werkwijze wijkt af van de voorschriften en regelgeving vanuit de standaard (Vektis). We hebben dit echter toch op deze manier mogelijk gemaakt ,omdat dit overeenkomt met hetgeen sommige zorgverzekeraars verwachten. Gebruik deze optie enkel in het geval dat er afkeur optrad in de declaratie bij de verzekeraar op basis van bovengenoemde reden. Dit kan eerdere declaraties beinvloeden. Vink dit dus niet zomaar voor elke zorgverzekeraar aan!

  • Gebruik altijd de AGB-code van de regiebehandelaar: Bij een aantal verzekeraars werd de declaratie voor de GZSP afgekeurd, omdat niet altijd de AGB-code van de regiebehandelaar aangegeven werd. We hebben een optie op verzekeraarsniveau toegevoegd waarmee je kunt aangeven dat voor de prestaties 1000, 1001 en 1003 altijd de AGB-code van de regiebehandelaar meegegeven moet worden in de declaratie voor het veld Behandelaar/uitvoerder in de AW319.

   Let op: Gebruik deze optie alleen als declaraties afgekeurd worden door de verzekering. Deze instelling kan resulteren in credit- en debetregels over voorgaande periodes.

  • Splits ZVW-GZSP reistoeslag prestaties per dag: Voor de ZVW-GZSP eisen sommige verzekeraars dat reistoeslag gesplitst wordt per dag. Via deze instelling kun je het gedrag in de AW319 specificeren.

   Let op: Gebruik deze optie alleen als declaraties afgekeurd worden door de verzekering. Deze instelling kan namelijk eerdere declaraties beïnvloeden.

  Bij Gemeenten zijn er extra velden beschikbaar:

  • Gemeente (uit de lijst met Nederlandse gemeentes)

  • Einddatum (hoelang de debiteur geldig is): geeft ook automatisch een einddatum aan gekoppelde producten bij deze gemeente.

  • CAK-aanlevering

  • Einddatum toewijzing gebruiken vanaf: Bij een doorlopende toewijzing hanteren wij in de 323-export de einddatum van de productperiode. Aangezien er ook gemeentes zijn die in deze situatie graag altijd de laatste dag van de kalendermaand willen zien, kun je hier specificeren welke laatste dag van de kalendermaand je in exports wilt terugzien. Vul een Vanaf-datum in en houdt er daarbij rekening dat wanneer je hier een datum in het verleden kiest, dat er credits kunnen ontstaan in verband met het corrigeren van eerder aangeleverde datums.

  Voor sommige verzekeringen geldt dat deze eigenlijk onder een andere Uzovi-code vallen. Als je deze informatie in zo'n geval bij de client wilt vastleggen, kun je daarvoor een Label gebruiken. In het screenshot is het voorbeeld van Zorgzaam te zien. Deze valt onder de Uzovi-code van Unive: 0101. Zie Verzekeringsgegevens en COV-controle voor meer informatie.

 5. Klik op Opslaan.

AGB-code van de behandelaar vullen in de AW319

Voor de GZSP kun je de AGB-code van de behandelaar vullen in de AW319. Dit is instelbaar Debiteuren beheren via de instelling Startdatum gebruik AGB-code van de behandelaar voor reistoeslag AW319 GZSP. De AGB-code wordt dan bepaald aan de hand van de ingestelde optie bij Regiebehandelaar AGB-code in de AW319 GZSP. Bij de GZSP-zorglegitimatie van de cliënt kan er een regiebehandelaar gevuld worden bij product 1002 (reistoeslag). Als er geen regiebehandelaar bij het product in de zorglegitimatie is gevuld, wordt de AGB-code bepaald aan de hand van de behandelaar die de reistoeslag heeft geschreven. Als de behandelaar geen AGB-code heeft, dan resulteert dit in uitval.

Voor eventuele correcties moet de factuur eerst teruggedraaid worden, zodat tijdens een nieuwe AW319-export de AGB-code kan worden bepaald. Dit betekent ook dat dit vervolgens handmatig gecorrigeerd moet worden in het boekhoudpakket, omdat er een nieuw factuurnummer wordt uitgegeven.

Cliënt als debiteur

De lijst van cliëntdebiteuren wordt aangepast, op basis van een van de volgende acties:

 • nadat er een facturatierun is gedraaid voor de legitimatie van de cliënt waarvoor deze debiteur geldt (b.v. in het geval van een PGB), en/of;

 • nadat het factuuradres bij de cliënt is ingevoerd.

Debiteurnummer van cliënt wijzigen

Als je het debiteurnummer van een cliënt wilt wijzigen, ga je naar Beheer Facturatie Debiteuren . Selecteer daar in de dropdownlijst de optie Cliënt. Kies de cliënt uit de lijst en pas het nummer bij Debiteurnummer aan.

Debiteuren afsluiten

Met de knop Afsluiten kun je een debiteur verwijderen als je deze per ongeluk hebt aangemaakt. Als er echter financiële boekingen aan de debiteur zijn gekoppeld, is het onmogelijk om de debiteur te verwijderen. Dit wordt ook in een foutmelding weergegeven.

Inhoudsopgave