resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
DBS-verloningsexport

DBS-verloningsexport

Met de DBS verloningsexport-functionaliteit in Ons is het mogelijk om verloningsgegevens uit Ons te exporteren via een bestandsformaat dat vervolgens ingelezen kan worden in DBS.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Export- en financiële instellingen beheren en exporteren

Inrichting: te nemen stappen

  1. Om gebruik te kunnen maken van de DBS verloningsexport-functionaliteit moet het exportprofiel van het type DBS geactiveerd worden. Uitleg hierover is te vinden in Exportprofiel aanmaken.

  2. Klik op de naam van het DBS-exportprofiel om de inrichtingsopties van het profiel in te zien.

  3. Richt het exportprofiel in. Veel invulvelden zijn generiek aan de invulvelden van andere verloningsexports. Uitleg over deze generieke invulvelden is te vinden in Inrichting onderdelen exportprofiel bij verloningsexports.

  4. Het exportprofiel kent één invulveld die alleen voorkomt in het DBS exportprofiel. Vul ook dit veld in:

    • In welk formaat moet er geëxporteerd worden? Kies hier voor de Excel-output als gebruik gemaakt wordt van het het Visma product 'Talent & Payroll'. Kies anders voor ASCII.

Export uitvoeren: te nemen stappen

  1. Volg voor het uitvoeren van de export de diverse stappen en controles uit de handleiding Toelichting op het exporteren van gegevens naar rooster- en verloningspakketten.

  2. Specifieke uitleg over de uit te voeren handelingen bij een test- en productie-export zijn te vinden in Het draaien van een test- of productie-export.

Aandachtspunten

Medewerkernummer bij export over verleden - Wanneer er met DBS verloond wordt, is het belangrijk dat medewerkers hun medewerkernummer blijven houden als er nog over het verleden moet worden geëxporteerd. Moet er een omnummering plaatsvinden? Zorg er dan dus voor dat alles voor die tijd geëxporteerd is.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave