resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
GRZ DBC-activiteiten declareren (Zh308/310)

GRZ DBC-activiteiten declareren (Zh308/310)

Hier wordt uitgelegd hoe de geregistreerde zorg van DBC-trajecten gedeclareerd kan worden.

Zie GRZ DBC's toegelicht voor meer informatie over dit onderwerp.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Importeren en exporteren

Voordat exports uitgevoerd kunnen worden, dienen deze eerst geconfigureerd te zijn. Zie DBC functionaliteit configureren of Toelichting op GRZ DBC's in Ons voor meer informatie

Declareren

Het declareren van de DBC-trajecten gebeurt door exports van het type ZH308 of ZH310 uit te voeren. In geval van grouper-aanleveringen maakt het niet uit hoe vaak je deze export uitvoert. Voor de declaratie-exports geldt, net zoals voor andere soorten declaraties in Ons, dat alleen mutaties ten opzichte van reeds gedane declaratie-exports zullen worden meegenomen.

De exportbestanden kunnen vervolgens bij Vecozo worden aangeleverd, al dan niet via de berichtenbox.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave