resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Datamodellen 'onsehrdb' in OnsDB toegelicht

Datamodellen 'onsehrdb' in OnsDB toegelicht

De onsehrdb-tabellen bevatten de gegevens voor Klinimetrie, Ons Wondzorg en de vragenlijsten voor het zorgprestatiemodel voor de GGZ/FZ en cliëntprofiel voor de wijkverpleging.

Deze gegevens in de datamodellen worden opgeslagen volgens de internationale openEHR-standaard. Vanwege de dynamische structuur van openEHR is mogelijk een extra verwerkingsslag nodig voordat de gegevens bruikbaar zijn. De ingevulde antwoorden van metingen zijn te vinden in het veld rmObject van de tabel onsehrdb_composition_versions. Ook bevat dit veld de uitkomsten van eventuele berekeningen. Het veld bevat een JSON-structuur van de compositie.

Voor een Barthel Index ziet dit er bijvoorbeeld zo uit:

/topic-images/OnsDBOpenEHR1_1705.jpg

De ingevulde antwoorden zijn steeds op een vast pad binnen deze compositiestructuur te vinden. Deze paden zijn vastgelegd in het archetype van de meting.

De totaalscore van een Barthel Index is bijvoorbeeld te vinden op het pad /content[id0.0.100.1]/data[id3]/events[id4]/data[id2]/items[id17]/value/magnitude

Je komt bij de totaalscore door bij het Content-attribuut van het hoofdobject te beginnen. Daarbinnen kies je het object met archetype_node_id id0.0.100.1. Daarvan kies je in het data-attribuut het object met archetype_node_id id3, enzovoort.

Java Library

Voor Java is de open-source library archie beschikbaar voor het inlezen van openEHR-composities. Het uitlezen van de Barthel-score uit het rmObject van een Barthel Index gaat met archie als volgt:

/topic-images/OnsDBOpenEHR2_1704.jpg
Inhoudsopgave