resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Dagoverzicht: toelichting

Dagoverzicht: toelichting

Het Dagoverzicht is bedoeld om zorgmedewerkers een overzicht te geven van handelingen die zij op een dag uit moeten voeren.

Wat is het doel van Dagoverzicht?

Op het moment staat informatie over handelingen vaak allemaal in het zorgplan beschreven, waardoor dat erg lang kan worden. Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld een profielvragenlijst of een document, maar daarbij heb je te maken met het nadeel dat er dan geen koppeling met het zorgplan is.

Als oplossing voor dit probleem is het Dagoverzicht ontwikkeld. Dit overzicht open je vanaf het zorgplan en geeft je inzicht per dag(deel) in de handelingen die uitgevoerd moeten worden. Omdat deze handelingen een koppeling met het zorgplan hebben, wordt doelgerichte rapportage ook eenvoudiger. In de Ons Dossier-app wordt dit overzicht ook aangeboden.

Welke voorwaarden zijn er voor het gebruik?

Dagoverzicht is voor iedereen beschikbaar die Ons Dossier gebruikt en over de juiste rechten beschikt. Zie Dagoverzicht: configuratie en Dagoverzicht: gebruik voor meer informatie

Hoe werkt de functionaliteit?

Het Dagoverzicht:

  • geeft inzicht in welke zorg er die dag geleverd moet worden.

  • wordt aangemaakt vanuit het zorgplan en toont de afspraken en gewenste handelingen voor vandaag en morgen.

  • is ook beschikbaar in de Ons Dossier-app, waar de handelingen uit het Dagoverzicht als taken onder de Agenda-tab zichtbaar zijn, zodat medewerkers in de thuiszorg snel inzicht krijgen in de zorg die bij een cliënt verleend moet worden.

  • wordt het mogelijk doelgericht te rapporteren: handelingen zijn gekoppeld aan een doel en een actie uit het zorgplan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave