resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
COVID-19: vastleggen in profielvragenlijsten

COVID-19: vastleggen in profielvragenlijsten

Uitleg over de mogelijkheid om COVID-19-besmettingen vast te leggen via profielvragenlijsten in Ons.

Aan de hand van profielvragenlijsten kunnen Specialisten Ouderengeneeskunde de voor COVID-19 kenmerkende symptomen gestructureerd registreren.

 • Het is niet mogelijk om de inhoud of naam van deze vragenlijsten te wijzigen.

 • Naast vastlegging via profielvragenlijsten zijn COVID-19 symptomen ook via Via Ons Klinimetrie of via een Zorgplan vast te leggen.

Stappenplan voor het gebruik van vragenlijsten

Er zijn twee vragenlijsten gemaakt; een voor de initiële inventarisatie en een voor het invullen van de follow-up na 14 dagen. Volg onderstaande stappen:

Vragenlijsten configureren

 1. Download de vragenlijsten (ZIP-bestand) en pak deze uit.

 2. Importeer de vragenlijsten (XML-bestanden) in Ons Dossier. Zie Vragenlijsten exporteren en importeren voor meer informatie.

 3. Configureer de vragenlijstsignaleringen in de Kwaliteitsmonitor. Stel deze in voor de COVID-19-initieel vragenlijst (en niet voor de Follow-up vragenlijst). Zie Ons Kwaliteitsmonitor: configuratie voor meer informatie.

  zorg er bij de configuratie van de vragenlijst-signaleringen voor dat er ook een signalering uitgaat voor een Follow-up afname als de cliënt uit zorg is. Dit is het geval als er GEEN vinkje aanstaat bij 'Toon deze signalering niet voor cliënten die uit zorg zijn'.

  Op deze wijze is bij COVID-19 overleden cliënten vast te leggen dat deze overleden zijn als gevolg van COVID-19. Deze informatie is belangrijk bij de eventuele aanlevering aan Nivel.

Vragenlijsten gebruiken

 1. Is er een mogelijke COVID-19 verdenking? Voeg bij de cliënt de COVID-19-initieel vragenlijst toe.

 2. Vul de COVID-19-initieel vragenlijst in.

 3. Activeer de COVID-19-initieel vragenlijst als de testresultaten binnen zijn. Zie De status van een vragenlijst aanpassen in Profielvragenlijsten bij een cliënt gebruiken.

 4. Optioneel: Voeg de vragenlijst Follow-up alvast toe bij de cliënt, maar laat deze nog in concept staan.

 5. Zodra na 14 dagen een signalering verschijnt dat de vragenlijst vernieuwd dient te worden kan de zorgverlener de Follow-up vragenlijst invullen, die (optioneel) al in conceptstatus aanwezig is.

Rapport van de vragenlijst uitdraaien

Als je een overzicht wilt, kun e een Excel-rapport maken van de ingevulde vragenlijsten. Zie Rapport over vragenlijsten uitdraaien voor meer informatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave