resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
COVID-19: vastleggen in vragenlijsten

COVID-19: vastleggen in vragenlijsten

Deze handleiding behandelt de registratie rondom COVID-19 via Ons Dossier.

Vanuit de beroepsvereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verenso, bestaat het verzoek om besmettingen met het COVID-19 virus gestructureerd vast te leggen.

Wij hebben gehoor gegeven aan dit verzoek en hebben vragenlijsten voor Ons Dossier beschikbaar gesteld. Deze vragenlijsten zijn gebaseerd op de wensen van Verenso. Aan de hand van de vragenlijsten kunnen Specialisten Ouderengeneeskunde de voor COVID-19 kenmerkende symptomen gestructureerd registreren.

De vragenlijsten zijn per direct te gebruiken op test-en productieomgevingen.

Het is niet mogelijk om de inhoud of naam van deze vragenlijsten te wijzigen.

Stappenplan voor het gebruik van vragenlijsten

Er zijn twee vragenlijsten gemaakt; een voor de initiële inventarisatie en een voor het invullen van de follow-up na 14 dagen. Volg onderstaande stappen:

Vragenlijsten configureren

 1. Download de vragenlijsten (ZIP-bestand) en pak deze uit.

 2. Importeer de vragenlijsten (XML-bestanden) in Ons Dossier. Zie Vragenlijsten exporteren en importeren voor meer informatie.

 3. Configureer de vragenlijstsignaleringen in de Kwaliteitsmonitor. Stel deze in voor de COVID-19-initieel vragenlijst (en niet voor de Follow-up vragenlijst). Zie Ons Kwaliteitsmonitor: configuratie voor meer informatie.

  zorg er bij de configuratie van de vragenlijst-signaleringen voor dat er ook een signalering uitgaat voor een Follow-up afname als de cliënt uit zorg is. Dit is het geval als er GEEN vinkje aanstaat bij 'Toon deze signalering niet voor cliënten die uit zorg zijn'.

  Op deze wijze is bij COVID-19 overleden cliënten vast te leggen dat deze overleden zijn als gevolg van COVID-19. Deze informatie is belangrijk bij de eventuele aanlevering aan Nivel.

Vragenlijsten gebruiken

 1. Is er een mogelijke COVID-19 verdenking? Voeg bij de cliënt de COVID-19-initieel vragenlijst toe.

 2. Vul de COVID-19-initieel vragenlijst in.

 3. Activeer de COVID-19-initieel vragenlijst als de testresultaten binnen zijn. Zie De status van een vragenlijst aanpassen in Profielvragenlijsten bij een cliënt gebruiken.

 4. Optioneel: Voeg de vragenlijst Follow-up alvast toe bij de cliënt, maar laat deze nog in concept staan.

 5. Zodra na 14 dagen een signalering verschijnt dat de vragenlijst vernieuwd dient te worden kan de zorgverlener de Follow-up vragenlijst invullen, die (optioneel) al in conceptstatus aanwezig is.

Rapport van de vragenlijst uitdraaien

Als je een overzicht wilt, kun e een Excel-rapport maken van de ingevulde vragenlijsten. Zie Rapport over vragenlijsten uitdraaien voor meer informatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave