resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Contracten beheren

Contracten beheren

Uitleg over het inrichten en beheren van instellingen rond contracten en dienstverbanden in Ons

Nedap Ons biedt de mogelijkheid om contractgegevens bij de medewerkergegevens aan te maken. Dit kan ofwel handmatig ofwel middels een XML-import. De beschikbare contractvariabelen per medewerker moeten vooraf in Ons Administratie ingericht worden. Informatie over deze inrichting is te vinden in deze handleiding.

Vereiste inrichting

 • Contracttype aanmaken

Nedap Ons biedt de mogelijkheid om verschillende contracttypes in te richten. Per contracttype zijn specifieke eigenschappen toe te kennen, die helpen om het contract als type bij een medewerker in Ons te importeren of effect hebben op de verloning. Contracttypes kunnen bijvoorbeeld juist wel of juist niet meegenomen worden in een specifiek exportbestand voor het verloningssysteem. Ook bepaalt het contracttype in sommige gevallen of er compensatiesaldo berekend kan worden.

Benodigde autorisatie

 • Taak: Algemene instellingen beheren

 • Bereik: Alle medewerkers

Contracttype instellen

 1. Onderdeel Contracttypes vinden:

  Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen . Klik onder 'Beleidsprofielen' op Contracttypes.

  /topic-images/2019-03-15%2010_48_16-Contracttypes_30.png

  Het scherm toont de ingerichte contracttypes. Gearchiveerde contracttypes zijn herkenbaar via een grijze signalering met een wit kruisje.

 2. Contracttype toevoegen:

  Klik op de knop Contracttype toevoegen.

  /topic-images/2019-03-15%2011_13_28-Contracttype%202_35.png

  1. Geef het contracttype een herkenbare naam. Deze naam wordt weergegeven in de keuzelijst 'Contracttype' bij de contractgegevens van de medewerker.

  2. Voorzie het contracttype van een code. Deze code identificeert het contracttype onder meer bij het importeren van contracttypes. Ook identificeert deze code het contracttype bij exportprofielinstellingen waar contracttypes uitgesloten kunnen worden van de export.

   Gebruik bij de contractcode geen spatie, aangezien hierdoor het uitsluiten van contracttypes bij verloningsexports mis kan gaan (bijvoorbeeld wel NietVerlonen, maar niet Niet verlonen).

  3. Contracttypes kunnen niet verwijderd worden. Wel is het mogelijk om niet meer gehanteerde contracttypes te archiveren. Het contracttype wordt dan niet meer weergegeven in de keuzelijst 'Contracttype' bij de contractgegevens van de medewerker.

  4. Deze optie voorziet erin dat alle gewerkte uren van de medewerker - ongeacht het aantal contracturen - meegenomen worden in de verloningsexport voor AFAS.

  5. Sla de instellingen op via Opslaan.

  6. Het scherm 'Contracttypes' verschijnt. Het bewerkte contracttype is hier terug te vinden.

   

Applicatie(s)
Inhoudsopgave