resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Configuratie van taken op het dashboard

Configuratie van taken op het dashboard

Het dashboard in Ons Administratie toont diverse taken. In deze handleiding staan de diverse configuratie-opties van deze taken uitgelegd.

Een algemene toelichting op de taken en andere informatie-onderdelen op het dashboard is te vinden in Dashboard toegelicht.

Benodigde autorisaties

Je hebt een van de onderstaande taken nodig om de specifieke (configuratieopties van de) taken op het dashboard in te zien:

 • Taak: Aanmaken iJw-berichten

 • Taak: Aanmaken iWlz-berichten

 • Taak: Aanmaken iWmo-berichten

 • Taak: AWBZ-indicaties [van een cliënt] beheren

 • Taak: MAZ/MUT bericht aanmaken en downloaden

Navigatie

Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen Langdurige zorg-voorkeuren .

Configuratie-opties

De onderstaande opties zijn aan te passen:

 • 'Taken voor afgewezen MAZ/MUT of niet ingelezen retourberichten': hier kan aangegeven worden of hier een taak (signalering) voor aangemaakt moet worden. Ook is het mogelijk om hier een vanaf-datum aan toe te voegen.

 • 'Taken voor MAZ aanmaken x dagen in de toekomst verbergen': hier kan het aantal dagen in de toekomst worden ingevuld, vanaf wanneer deze taken nog niet getoond worden omdat dit te ver in de toekomst ligt.

 • 'Taken voor MAZ aanmaken x dagen in het verleden verbergen': hier kan het aantal dagen in het verleden worden ingevuld, vanaf wanneer deze taken niet meer getoond worden omdat dit ver in het verleden ligt.

 • 'Taken voor Stop-bericht aanmaken x dagen in de toekomst verbergen': hier kan aangegeven worden vanaf welke datum deze taken nog niet getoond worden omdat dit nog te ver in de toekomst ligt. Via het aanmaken van een trigger kan er tevens voor gezorgd worden dat deze taak automatisch opgevolgd wordt op het (in de trigger) ingestelde moment. Uitleg hierover is te vinden in deze handleiding.

 • 'Taken voor Stop-bericht aanmaken x dagen in het verleden verbergen': hier kan aangegeven worden vanaf welke datum deze taken niet meer getoond worden omdat dit te ver in het verleden ligt. Via het aanmaken van een trigger kan er tevens voor gezorgd worden dat deze taak automatisch opgevolgd wordt op het (in de trigger) ingestelde moment. Uitleg hierover is te vinden in deze handleiding.

 • 'Taken voor Vow / Vot antwoorden na X aantal dagen verbergen': hier kan aangegeven worden vanaf hoeveel dagen in het verleden deze taken verborgen moeten worden, omdat ze te ver in het verleden liggen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave