resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: configuratie

Ons Agenda: configuratie

Een volledig overzicht met verwijzingen naar handleidingen van alle configuratie-opties die rondom Ons Agenda van belang kunnen zijn.

Meer overzichtshandleidingen over Ons Agenda

Autorisaties van de medewerker instellen

Zie Autorisaties rondom Ons Agenda voor meer informatie over autorisaties rondom de configuratie van Ons Agenda.

Applicatie-instellingen wijzigen

De instellingen in Ons Agenda aangaande agenda-eigenschappen en registratie-eigenschappen kunnen aangepast worden indien de gebruiker applicatiebeheerder is. Zie Ons Agenda: Applicatie-instellingen wijzigen voor meer informatie.

Cliëntafwezigheidsredenen configureren voor gebruik in Ons Agenda

Voor het vastleggen van de juiste geleverde intramurale of verblijfszorg biedt Ons Agenda de mogelijkheid om cliëntafwezigheden vast te leggen in Ons Agenda. Daarbij selecteert de gebruiker de juiste afwezigheidsreden uit een lijst van vooraf ingerichte afwezigheidsredenen. Deze redenen moeten apart op organisatieniveau ingericht worden in Ons. Uitleg over deze inrichting is te vinden in Afwezigheidsredenen configureren en beheren in Ons Agenda en de Cliëntagenda.

Weergave clientafwezigheden invoeren voor verblijfsfunctionaliteit (inclusief begin- en eindtijd)

Bij deze weergave is het mogelijk om een begin- en eindtijd in te geven bij een clientafwezigheid, als deze niet de hele dag duurt. Deze weergave is nog in pilot en moet door Nedap aangezet worden. Meer info zie Verblijf in Ons: configuratie -> Verblijfsfunctionaliteit activeren.

Instellen wat een medewerker mag registreren

Wat een medewerker mag registreren via Ons Agenda wordt in het weekkaartprofiel van de medewerker in Ons Administratie. Hoe het weekkaartprofiel geconfigureerd kan worden, is uitgelegd in Weekkaartprofielen configureren. In Weekkaartprofielen aan medewerkers koppelen staat beschreven hoe een weekkaartprofiel gekoppeld wordt aan de medewerker.

Labels beheren

Afspraken kunnen worden voorzien van labels. Door het gebruik hiervan is in één oogopslag duidelijk om wat voor soort afspraak het gaat. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om aan te geven dat een bepaalde afspraak over een onderzoek gaat, terwijl een andere afspraak over kantoorwerk gaat. De labels zijn door de beheerder in te stellen, zoals toegelicht in Ons Agenda: Labels beheren

iCal-instellingen (abonneren op Agenda)

Het is mogelijk dat medewerkers zichzelf abonneren op agenda's van zichzelf en collega's. Hierdoor zijn de afspraken in externe diensten (zoals Outlook) te zien. Zie Ons Agenda: Configuratie iCal-export voor meer informatie.

Inschakelen van het schrijven van dossierrapportages

Het is mogelijk om algemeen in te stellen dat er een dossierrapportage te schrijven bij het registreren van een afspraak. Zie Ons Agenda: Applicatie-instellingen wijzigen voor meer informatie. Dit kan ook ingesteld worden in het weekkaartprofiel. In dat geval wordt het schrijven van een rapportage verplicht gemaakt. Op deze laatste manier is het mogelijk te maken dat slechts een deel van de medewerkers (namelijk alleen diegenen die beschikking hebben over het betreffende weekkaartprofiel) rapportages kunnen schrijven.

Uitgebreide workflow activeren

Ons Agenda kan op twee manieren gebruikt worden. De gebruikelijke manier is de standaard workflow. In sommige gevallen is het beter om Ons Agenda te gebruiken volgens de uitgebreide workflow. Deze speciale workflow biedt handvaten als Ons Agenda gebruikt wordt in de GGZ - voor vastlegging conform de eisen van het Zorgprestatiemodel - en bij andere vormen van trajectzorg, zoals de Paramedische Eerstelijnszorg. Ook biedt deze workflow mogelijkheden voor het verdelen van tijd over verschillende uursoorten (directe-, indirecte-, en reis-tijd) en het opstellen van cliëntspecifieke rapportages binnen een afspraak met meerdere cliënten tegelijk. Zie Ons Agenda: Standaard versus uitgebreide workflow voor meer informatie over het activeren en de mogelijkheden van deze workflow.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave