resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
FarMed-module configureren

FarMed-module configureren

Uitleg over de benodigde inrichtingsstappen om de FarMed-module in Ons te kunnen gebruiken

Deze handleiding gaat over het inrichten van de FarMed-module binnen Ons. Het is ook mogelijk om van FarMed gebruik te maken via Ons SSO: toegelicht.

Maak een account aan bij FarMedvisie

Het elektronisch voorschrijven houdt in dat er medewerker- en cliëntinformatie van Ons Administratie naar FarMedvisie wordt verstuurd. Daarvoor moet er aan de zijde van FarMedvisie een omgeving/account bestaan. Vraag dit account/omgeving aan als jouw organisatie hier nog niet over beschikt.

FarMedvisie maakt in dat geval een omgeving aan en geeft door wat de naam, URL en bijbehorend poortnummer van deze omgeving is. Deze informatie hebben wij nodig om de koppeling in te kunnen richten.

Activeer de koppeling

 1. Dien het verzoek voor de koppeling tussen FarMed en Ons in bij FarMedvisie.

 2. FarMedvisie geeft via een TOPdesk-ticket bij Nedap Healthcare Support door met welke omgeving(en) gekoppeld moet worden. Support vraagt vervolgens om toestemming bij de zorgorganisatie.

 3. Support vraagt na akkoord een certificaat aan. Als het certificaat is ontvangen, wordt deze doorgestuurd naar FarMedvisie.

 4. Daarna richten Nedap en FarMedvisie elk aan hun kant de koppeling technisch in.

 5. Stem als organisatie of verantwoordelijke businesspartner zelf met FarMedvisie de inrichting en activering van de koppeling af en informeer Support via het ticket als de koppeling bij FarMed geactiveerd is.

 6. Support activeert vervolgens de koppeling.

Richt de autorisatie voor gebruikers in

Voor de koppeling met FarMed kennen we drie aparte taken voor de drie afzonderlijke onderdelen:

 • Medicijnen [van een cliënt] inzien in een extern EVS

 • Medicijnen [aan een cliënt] voorschrijven in een extern EVS

 • Medicijnen [van een cliënt] naslaan in een extern EVS

Optioneel: exportcode EVS-deskundigheid invoeren

/topic-images/2019-11-19%2016_31_12-Deskundigheid%20profiel%20wijzigen_813.png

Binnen FarMed zelf is het mogelijk om via FarMed-deskundigheidsprofielen/autorisatieprofielen nog specifiekere autorisaties in te richten. Hiervoor moet in Ons een EVS-deskundigheid-exportcode ingegeven worden. Deze in te vullen code geldt als ID van het deskundigheidsprofiel/autorisatieprofiel in FarMed, dat bij deze groep medewerkers hoort.

Om de exportcode EVS deskundigheid in te geven, ga naar Beheer Instellingen Deskundigheden . Selecteer het deskundigheidsprofiel van de gebruikersgroep en vul achter 'Exportcode van EVS-deskundigheid het te exporteren ID in.

Stel medicijnlocaties in

Alleen op locaties die als medicijnlocatie ingericht zijn, is het mogelijk om medicatie voor te schrijven. Richt daarom medicijnlocaties in in het locatiegram in Ons via deze stappen:

 1. Ga naar Beheer Instellingen Locatiegram .

 2. Voor elke locatie waar medicatie voorgeschreven mag worden, geldt:

  - Vink 'Intramuraal' aan. Als dit vinkje aanstaat, verschijnen enkele velden.

  - Vink 'Medicatie voorschrijven toestaan' aan.

  - Sla de instellingen per locatie op via 'Opslaan'.

De desbetreffende locatie kan nu als medicijnlocatie worden toegevoegd bij een cliënt.

De startdatum van de medicijnlocatietoewijzing mag niet langer dan 7 dagen in de toekomst liggen ten opzichte van het moment van toewijzen.

Meer informatie over locatiebeheer bij cliënten is te vinden in Locaties en kamers bij cliënten toevoegen of bewerken.

Optioneel: voorschrijven bij poliklinische cliënten instellen

Bij het voorschrijven is het nodig dat de cliënt is opgenomen op een medicijnlocatie. Het kan echter voorkomen dat er medicatie voorgeschreven moet worden, terwijl de cliënt niet is opgenomen (poliklinisch) op een locatie. Om poliklinisch voor te kunnen schrijven, moet het instelling 'Synchroniseer poliklinische cliënten' geactiveerd worden. Dit zorgt ervoor dat de client als polikllinische client in FarMed opgenomen wordt, zonder dat hier een medicijnlocatie aan gekoppeld wordt.

Als er geen zorg aan poliklinische cliënten wordt gegeven, is het raadzaam om de optie uitgeschakeld te laten. Het inschakelen zou in theorie namelijk fouten in de hand kunnen werken; er zou eenvoudiger voorgeschreven kunnen worden op reguliere cliënten, waarbij (per ongeluk) nog geen medicijnlocatie bekend is. Standaard is de optie uitgeschakeld. Indien deze optie is ingeschakeld, zal bij het voorschrijven op een cliënt zonder medicijnlocatie, een melding weergegeven worden om te bevestigen dat het inderdaad om een poliklinische cliënt gaat.

Optioneel: synchroniseer alle medewerkers en cliënten

/topic-images/2019-11-19%2017_02_43-EVS-instellingen_814.png

Gegevens kunnen op twee manieren gesynchroniseerd worden met FarMed:

 • Per medewerker of per cliënt: deze wijze van synchroniseren vindt automatisch plaats op het moment dat een medewerker bij een cliënt op 'Voorschrijven' klikt.

 • Alle gegevens in één keer: is het wenselijk om alle gegevens in één keer te synchroniseren? Bijvoorbeeld als er veel veranderingen hebben plaatsgevonden of als er een verstoring in het synchronisatieverkeer tussen FarMed en Ons is geweest? Dan is het mogelijk om alle medewerkers of alle cliënten in één keer te synchroniseren.

Ga hiervoor naar Beheer Instellingen Overige Instellingen EVS instellingen . Klik op Synchroniseer medewerkers of Synchroniseer cliënten.

Worden cliënten gesynchroniseerd? Dan wordt bij alle cliënten gecontroleerd of hun gegevens naar EVS verstuurd kunnen worden. Heeft de cliënt één mogelijke medicijnlocatie? Dan wordt de cliënt op deze locatie opgenomen in het voorschrijfsysteem van FarMed. Dit wordt gedaan om de arts (degene die voorschrijft) zoveel mogelijk te helpen, zodat deze niet belast wordt met de opnamelocatie.

Voor de synchronisatie van medewerkers geldt dat zij worden gesynchroniseerd op het moment dat zij een van de genoemde autorisatietaken toegekend hebben gekregen.

Inhoudsopgave