resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Conceptzorgplannen aanmaken en wijzigen

Conceptzorgplannen aanmaken en wijzigen

Uitleg over de mogelijkheden en benodigde handelingen om een (concept)zorgplan bij een client aan te maken of te wijzigen

Zorgplannen kunnen op twee manieren aangemaakt worden: via een vragenlijst die aan het zorgplan gekoppeld is, of handmatig. Beide opties staan hieronder toegelicht.

Zolang een zorgplan de status concept heeft, is het plan in alle gevallen te wijzigen.

Zie Autorisaties rondom zorgplannen voor meer informatie over de benodigde autorisaties.

Via een vragenlijst die aan het zorgplan gekoppeld is

Bij deze werkwijze worden relevante vragenlijst-onderdelen automatisch als aandachtspunt in een concept zorgplan aangemaakt. Eenmaal aangemaakt kan dit concept zorgplan handmatig verder aangevuld en geactualiseerd worden, volgens de stappen die hieronder vermeld staan.

Zie ook: Koppeling tussen profielvragenlijst en zorgplan configureren.

Ook wordt deze werkwijze automatisch aangehouden als gebruikers gebruikmaken van Omaha, Nanda, Mikzo of LACCS als classificatiesysteem.

Handmatig: stap voor stap een nieuw plan invullen in Ons

 1. Ga in Ons Dossier naar de cliënt en klik op Plan.

 2. Klik op Nieuw plan.

 3. Er wordt een conceptplan aangemaakt. Bestaat er al een actueel plan? Dan neemt het nieuwe conceptplan alle onderdelen over uit het actuele plan. Deze zijn te verwijderen en aan te passen. Ook kunnen nieuwe domeinen, aandachtspunten, doelen en acties toegevoegd worden. Per doel is daarbij een streefdatum toe te voegen.

  /topic-images/ODZorgplanActies_384.png

  Inhoud toevoegen kan via de knop Voeg doel toe, waarbij de gebruiker - beginnend bij het domein - stap voor stap alle zorgplanniveaus kan vullen. Om specifiek op het niveau van doelen en acties onderdelen toe te voegen, zijn op het scherm per doel en actie verwijder (rode knoppen) en toevoegknoppen (groene knoppen) aanwezig.

 4. Voeg de juiste geldigheidsdatums in. Klik op Afronden om het zorgplan een ingangdatum en einddatum in te geven. De applicatie begeleidt de gebruiker bij het kiezen van nieuwe passende datums. Hiervoor geldt:

  Zorgplan: wel of niet verlopen

  Automatisch ingegeven ingangsdatum

  Einddatum

  Wordt er een nieuw zorgplan gemaakt maar is het actuele zorgplan nog niet verlopen?

  De begindatum van het concept-zorgplan wordt automatisch op de huidige dag gezet.

  De einddatum wordt automatisch gevuld met de einddatum van het actuele nog lopende zorgplan.

  Wordt er een nieuw zorgplan gemaakt en is het actuele zorgplan verlopen?

  De begindatum van het concept-zorgplan wordt automatisch op de huidige dag gezet.

  De eindtijd wordt automatisch gevuld met de datum van precies zes maanden later.


  Vanzelfsprekend blijft het in alle gevallen mogelijk om zelf een eigen einddatum te kiezen. Hiervoor is een drop-downmenu beschikbaar bij de einddatum waarmee veelgekozen einddatum-opties snel beschikbaar zijn:

  /topic-images/ODZorgplanDatumDropdown_1604.png

  Als je handmatig een datum wilt invoeren, selecteer je in de dropdown eerst Kies een datum. Het invulveld voor de datum wordt vervolgens rechts van de dropdown weergegeven. Typ niet handmatig een datum in het dropdownmenu.

 5. Geef indien nodig de Akoordverklaring in. Klik op Afronden om aan te geven wat de status rondom de akkoordverklaring door de cliënt is. Zie Concept zorgplannen ondertekenen of wel/niet akkoord laten verklaren voor meer informatie.

 6. Activeer het zorgplan. Klik op Afronden. Zorg ervoor dat het zorgplan een ingangsdatum heeft en dat er een keuze gemaakt is rondom de akkoordverklaring. Is dit het geval, dan is het concept zorgplan via de knop Activeer om te zetten in een actief zorgplan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave