resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Compensatiesaldo van een medewerker bewerken

Compensatiesaldo van een medewerker bewerken

Uitleg over het aanpassen en uitbetalen van het compensatiesaldo van een medewerker

Benodigde autorisatie

Kies een van de volgende taken

  • Taak: Muteren saldi

  • Taak: Saldi uitbetalen

Compensatiesaldi importeren

Compensatiesaldi zijn ook via XML per medewerker in Ons te importeren. Volg hiervoor de stappen en regels uit de XSD en XML-interface Gegevens importeren in Ons via XML-importbestanden.

Compensatiesaldi corrigeren

Ons biedt de mogelijkheid om tussentijds saldi-aanpassingen door te voeren in het compensatiesaldi-overzicht bij de medewerker. Zo is het mogelijk om individueel saldo bij- of af te boeken. Hiervoor is de optie 'Saldi corrigeren' beschikbaar. Meer uitleg hierover staat in Verlof- en compensatiesaldi corrigeren of klaarzetten voor uitbetaling.

Compensatiesaldi uitbetalen

Ons biedt verschillende mogelijkheden om compensatie uit te betalen:

  • Automatisch uitbetalen. Bij medewerkers waar de optie 'Automatisch uitbetalen aanstaat, wordt het positieve saldo automatisch uitbetaald bij een salarisexport. Uitleg over deze optie en de mogelijkheden daarbij is te vinden in Compensatieberekening instellen bij een medewerker

  • Handmatig klaarzetten en uitbetalen. Dit kan een positief- en negatief saldo zijn. Zo is het mogelijk om extra compensatiesaldo uit te betalen, maar ook om foutief afgeboekt saldo terug te boeken via een negatieve afboeking. Hiervoor is de optie Saldi uitbetalen beschikbaar bij de vakantie- en compensatiesaldigegevens van de medewerker. Meer uitleg hierover staat in Verlof- en compensatiesaldi corrigeren of klaarzetten voor uitbetaling

Uit te betalen saldi komen altijd mee in de eerstvolgende verloningsexport. Het is niet mogelijk om hier zelf een moment voor in te stellen.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt er soms meer compensatiesaldo uitbetaald dan beschikbaar is?

In sommige gevallen lijkt het alsof er meer saldo wordt uitbetaald dan beschikbaar is. Dit komt door het volgende:

Op het moment dat de salarisexport uitgedraaid wordt, wordt gekeken wat het saldo was op de laatste dag van de periode die geëxporteerd wordt. Dat saldi zal geëxporteerd worden. Wordt er in oktober bijvoorbeeld een salarisexport uitgedraaid over september? Dan kijkt de export welk compensatiesaldo de medewerker had op de laatste dag van september. Daarbij kijkt het systeem:

  • bij alle regels met een aanmaakdatum op of voor de datum waarop de export gedraaid wordt:

  • welk van die regels een ingangsdatum hebben die binnen de te exporteren periode valt.

Het resultaat van die optelling wordt als compensatiesaldo geëxporteerd.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave