resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cockpit: inzage via de 'Productiviteit medewerkers-quickscan'

Cockpit: inzage via de 'Productiviteit medewerkers-quickscan'

Uitleg over de te nemen stappen om via de cockpit de direct voor de cliënt ingezette uren te kunnen vergelijken met de indirecte registraties uit de dagstaat.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Toegang tot alle medewerkers in de Cockpit

Inrichting berekening

De productiviteitsberekening in de quickscan kan op twee verschillende manieren tot stand komen: de oude en de nieuwe manier.

  • Oud: werktijd wordt berekend aan de hand van diensten. Een dienst is achtereenvolgende tijd waarin gewerkt wordt met gaten niet groter dan 4 uur. Alle tijd in een dienst is werktijd.

  • Nieuw: alle tijd op uursoorten die als werktijd zijn ingericht plus de directe tijd.

Standaard staat de nieuwe berekening ingesteld. Om de oude berekening te activeren, ga naar: Beheer Instellingen Overige instellingen Algemene instellingen Productiviteitsberekening . Zet het vinkje op 'Oude productiviteitsberekening gebruiken'.

Uitgangspunten en bijzonderheden

  • De vergelijking neemt directe en indirecte registraties op de dagstaat mee. Registraties die zijn vastgelegd op de weekkaart, worden niet meegenomen in de berekening. De op de dagstaten geregistreerde tijd wordt per periode verdeeld over directe en indirecte geregistreerde tijd. Hieruit volgt een bepaald percentage voor het totaal van de directe uren, dat wordt getoond in het overzicht onder 'Cliëntentijd'.

  • De quickscan is zo ontwikkeld dat deze compensatie-uren die voortkomen uit de cao, zoals compensatie voor slaap- en bereikbaarheidsdiensten, optelt bij het aantal gewerkte uren van de medewerker. Bij veel compensatie-uren kan dit dus een negatief effect hebben op het productiviteitspercentage.

  • De quickscan toont altijd een volledige periode.

Te nemen stappen

  1. Ga naar Zorg Cockpit . Selecteer Productiviteit medewerkers-quickscan .

  2. Kies de gewenste periode(s) waarover de Cockpit informatie moet tonen.

  3. Het organigram verschijnt:de autorisatie voor de Cockpit zorgt ervoor dat de gebruiker op deze wijze toegang heeft tot het volledige organigram. Selecteer het team waar de quickscan informatie over moet tonen. Wordt een bovenliggende locatie geselecteerd? Dan is informatie over de specifieke onderliggende teams in te zien via een apart linkje per onderliggend team.

Uitleg onderdelen op het resultaatscherm

/topic-images/2019-06-13%2011_58_19-Productiviteitquickscan%20periode%204%202019_286.png

Per medewerker is een percentage 'Productiviteit' te zien: dit percentage komt tot stand door de directe als zorgregistratie geregistreerde tijd per periode te delen door de indirect geregistreerde tijd op de dagstaat. Zijn er alleen directe zorgregels geregisteerd, die aan een cliënt gekoppeld zijn? Dan wordt er 100% productiviteit berekend. Bestaan een kwart van de totale geregistreerde tijd op de dagstaat uit indirecte registraties? Dan zal de productiviteit 75% bedragen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave