resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cockpit: inzage in budgetoverschrijding

Cockpit: inzage in budgetoverschrijding

Uitleg over de te nemen stappen om via de cockpit de geleverde zorg te kunnen vergelijken met zorgarrangement.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Cockpit inzien

  • Taak: Zorgregels [van cliënten] inzien in de cockpit

Goed om te weten: De cockpit houdt geen rekening met alle bereik-instellingsopties voor de gebruiker in Ons Autorisatie: Inzage vindt plaats op basis van het standaard locatiebereik. Alleen gegevens van cliënten van locaties waar de gebruiker via het standaard bereik voor geautoriseerd is, worden getoond. De groep 'cliënten zonder locatie' is ook zichtbaar voor gebruikers die toegang hebben tot de cockpit.

Meer informatie over van Ons Autorisatie afwijkende autorisatiemechanismes bij Ons-applicaties is te vinden in Ons Autorisatie: configuratie, onder het kopje 'Instellingen Ons Autorisatie en afwijkend autorisatiegedrag'.

Benodigde inrichting

  • Activeren signalering van ongelegitimeerde declaraties: Is het de bedoeling dat de Cockpit (via signalering 2) ook signaleert op uursoorten als deze ongelegitimeerd gedeclareerd mogen worden? Zet in dat geval bij de uursoortconfiguratie het vinkje aan bij 'Signalering voor Cockpit'.

  • Legitimatie in Euro's: rekentarief benodigd: Om gegevens te kunnen vergelijken van cliënten met een legitimatie in Euro's, moet er aan de uursoorten die bij de cliënt geregistreerd staan, een rekentarief gekoppeld zijn. Meer informatie hierover is te vinden in Uursoorten configureren.

Te nemen stappen

  1. Ga naar Zorg Cockpit . Selecteer Inzicht cliënt .

  2. Kies het gewenste tijdsbstek waarover de Cockpit informatie moet tonen.

  3. Kies bij categorie zorg eventueel voor een leverbetouwbaarheidscategorie. Hierdoor worden alleen de uursoorten meegenomen die onderdeel uitmaken van die categorie.

  4. Klik op Volgende.

  5. Het locatiegram verschijnt: standaard toont het scherm alleen de locaties waar de cliënt op grond van de ingestelde autorisaties toegang toe heeft. Door op 'Toon alle locaties' te klikken, worden alle locaties van de zorgorganisatie zichtbaar. Selecteer de locatie waar de Cockpit informatie over moet tonen. Wordt een bovenliggende locatie geselecteerd? Dan worden ook alle cliënten van de onderliggende locaties meegenomen in het overzicht.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave