resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Cliëntnetwerk toegelicht

Cliëntnetwerk toegelicht

In deze handleiding geven we een overkoepelende uitleg over het Cliëntnetwerk in Ons Administratie.

Soorten contactpersonen

Op de overzichtspagina onder het kopje 'Cliëntnetwerk' vind je de belangrijkste contactpersonen van een cliënt. Via het Cliëntnetwerk kun je alle contactpersonen van een cliënt bekijken en bewerken (afhankelijk van je rechten).

  • ICE contactpersonen

  • Eerste verantwoordelijke medewerker

  • De huisarts

    In Ons Dossier zie je alleen de eerst verantwoordelijke medewerker van de cliënt terug.

Verschillende soorten contactpersonen

Persoonlijke contacten

Persoonlijke contacten zijn contactpersonen van een cliënt die niet per se zorg verlenen. Denk daarbij aan een familielid of een bewindvoerder. In de handleiding Contactpersonen van de cliënt bewerken vind je meer uitleg over persoonlijke contacten en hoe de persoonlijke contacten van een cliënt toevoegt en bewerkt.

Betrokken medewerkers

Bij betrokken medewerkers kunnen alle medewerkers worden toegevoegd die de cliënt kent. In de handleiding Medewerkerrelaties (Betrokken medewerkers) van de cliënt bewerken staat uitgelegd hoe je een betrokken medewerker toevoegt, koppelt en wijzigt.

Professionele contacten (voorheen externe zorgleveranciers)

Professionele contacten zijn instellingen of personen waarvan de cliënt zorg ontvangt, buiten de eigen zorginstelling om. In de hanleiding Externe zorgleveranciers / professionele contacten toegelicht staat uitgelegd hoe je professionele contacten toevoegt, koppelt en wijzigt.

Verwijzers (eerstelijnszorg)

Voor het vastleggen van trajecten in de eerstelijnszorg zijn verwijzers nodig. Deze verwijzers zijn de professionele contacten die bij de cliënt worden ingevoerd. In het cliëntnetwerk vind je een overzicht van alle verwijzingen van een cliënt.

Bij GGZ-trajecten worden ook verwijzers ingevoerd, maar dit zijn niet de professionele contacten waarover in deze context wordt gesproken.

Caren

In het tabblad Cliëntnetwerk vind je naast alle contactpersonen ook informatie over een eventuele actieve koppeling met Caren. Als je op 'Caren' klikt word je doorverwezen naar het dashboard van de Caren-koppeling. In de handleiding Ons Cliënt: cliëntkoppeling met Caren beheren en inzien lees je meer over hoe je de koppeling met Caren beheert.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave