resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Centraal opronden instellen

Centraal opronden instellen

Benodigde autorisatie

  • Taak: Oprondinstellingen beheren

Waarom opronden?

Via globale oprondinstellingen kan per product binnen een financiële stroom ingesteld worden of en hoe deze moet worden opgerond. Deze oprondinstelling kan voor specifieke perioden worden ingesteld en wordt alleen gebruikt bij exports en rapportages.

Het opronden werkt doordat zorgregels omgezet worden naar financiële regels, door middel van de oprondinstellingen. De financiële regels worden meegenomen in de facturatie en/of exports.

Voor elk product zijn drie oprondinstellingen mogelijk:

  • Algemene opronding

  • Specifieke oprondinstellingen voor een product

  • Geen opronding

LET OP! Niet met terugwerkende kracht aanpassen

Wanneer oprondinstellingen in een reeds gedeclareerde / gefactureerde periode worden aangepast betekent dit, dat reeds geëxporteerde zorgregels worden herberekend en hierop correcties worden doorgevoerd. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor reeds verstuurde facturen en declaraties zoals de AW319. Deze zullen namelijk automatisch worden gecorrigeerd wat leidt tot een enorm aantal credit/debet regels in bijvoorbeeld de AW319 of cliëntfacturen. Wanneer het toch nodig wordt geacht om een wijziging in het verleden te doen, win dan eerst advies in van je business partner.

Oprondinstellingen aanpassen

  1. Ga naar Beheer Facturatie Oprondinstellingen .

  2. Als je nog niet met opronden bent gestart, zal het scherm nog leeg zijn. Klik op het vinkje bij 'Globaal opronden activeren' om te starten met opronden:

    /topic-images/2019-09-04%2012_20_36-Financiele%20stroom%20Keuze_536.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave